batman    อาทิตย์ 27 ก.ย. 2009 4:09 pm
เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว พรีม่าคอส Premacos Aloe Vera Plus Anti Acne Gel
บ้านคายไอร้อน
กระแส ประหยัดพลังงาน จากผลกระทบราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หลายคนต้องปรับตัว การก่อสร้างก็เช่นกัน กระแสนี้มีส่วนช่วยให้ คนหันมาสนใจบ้านประหยัดพลังงานกันมากขึ้นโดย ปัญหา ?บ้านร้อน? เป็นปัญหาโลกแตกของคนที่มีบ้านในปัจจุบัน แน่นอนว่าทุกคนต้องประสบปัญหาตามมาติดๆ คือ ?ค่าไฟ? ซึ่งแพงมาลดไม่ลงเสียที

บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ ประเทศไทย แต่จะได้รับความสนใจตามสถานการณ์ อีกทั้ง ที่ผ่านมาต้นทุนของการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ไม่จูงใจให้หันมานิยมสร้างบ้านประหยัดพลังงานเท่าไรนัก บ้านประหยัดพลังงานจึงมีคนให้ความสนใจแบบจิงจังค่อนข้างน้อย การลดความร้อนจากตัวบ้านโดยเฉพาะวิธีระบายความร้อนจากหลังคา ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับความร้อนสูงถึง 87 % ของความร้อนในบ้านซึ่งเกิดจากความร้อนที่ทะลุผ่านหลังคาลงมา โดยส่วนของสันหลังคาจะร้อนกว่าชายหลังคา การป้องกันความร้อนที่ถูกจุดและได้ผลดีที่สุด จึงต้องหยุดความร้อนไว้ที่หลังคา ด้วยการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เพราะจะทำหน้าที่สกัดความร้อนที่ทะลุกระเบื้องหลังคาลงมา และสะท้อนกลับไปทันทีถึง 95% ความร้อนจึงไม่เล็ดลอดเข้ามาในตัวอาคาร

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร (BSRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย อดีตคณะบดีคณะพลังงานและวัสดุ ศาสตราจารย์.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้คิดค้นพัฒนานานกว่า 8 ปีจนได้ ?หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? หนึ่งในผลงานอันนำไปสู่การแก้ปัญหา ?บ้านร้อน? ได้อย่างสมบูรณ์แบบ คนทั่วไปมักจะไม่ทราบว่าการลดอุณหภูมิบ้านเพียงแค่ 1 องศาเซลเซียสเราสามารถที่จะประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 7% เลยทีเดียว

การ ศึกษานี้เป็นการศึกษาการถ่ายเทความร้อนแบบอิสระในช่องสี่เหลี่ยมปลายเปิดรับ ความร้อนทางด้านบน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ ออกแบบ ?หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? (Roof Solar Collector,RSC) อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบผนังเย็นพลังแสงตะวัน (Modifield Trombe Wall,MTW) หรือหลังคาสองชั้นแบบวางแนวราบ (Flat Roof Solar Collector,FRSC) ได้อีกด้วย

จากการศึกษาและวิเคราะห์นานกว่าสามปี สมการซึ่งช่วยในการออกแบบและหาค่าอัตราการระบายอากาศและ อัตราการถ่ายเทความร้อนแบบอิสระใน ?ระบบ หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความเข้าใจที่ว่า ?อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงและดูดอากาศเย็นเข้าไปแทนที่? กลายเป็นแนวคิดสำคัญที่จะใช้อากาศร้อนในช่องว่างระหว่างแผ่นสะท้อนความร้อน กับใต้กระเบื้องมาเป็นกลไกสำคัญในการดูดอากาศเย็นเข้าไปแทนที่ ขณะที่อากาศร้อนจะถูกระบายออกไปในบริเวณสันหลังคา หลังคาจึงเย็นเพราะมีอากาศเย็นไหลผ่านตลอดเวลา ภายในบ้านจึงเย็นสบาย ?ดังนั้น เมื่อหลังคายิ่งร้อน ยิ่งเร่งให้อากาศเย็นถูกดูดเข้าไปแทนที่อากาศร้อนได้เร็วขึ้น ภายในหลังคาจึงไม่มีอากาศร้อนตกค้าง ภายในบ้านจึงไม่ใช่แค่ไม่ร้อน แต่จะเย็นสบายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม? ซึ่งสมการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ ?วิศวกร? หรือ ?สถาปนิก? ผู้ที่ต้องการออกแบบบ้าน ?บ้านคนยุคใหม่รับแสงตะวัน? บ้านสบายที่แท้จริงที่สามารถประหยัดค่าไฟในส่วนระบบปรับอากาศมากกว่า ?บ้านสบาย? ทุกแนวคิดในประเทศไทย เพราะบ้านแบบนี้จะมีประสิทธิภาพดี ง่ายสะดวกและปลอดภัย

นอกจากนั้นผลพลอยได้จากงานวิจัยนี้ยังสามารถนำไป ใช้ในการออกแบบระบบประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นๆอีกได้แก่ ?ระบบผนังเย็นพลังแสงตะวัน? หรือ ?ระบบควบคุมสภาวะอากาศพลังแสงตะวัน? ในรูปแบบอื่นๆซึ่ง BSRC จะไม่หยุดนิ่งและยังคงพัฒนาระบบประหยัดพลังงานในอาคารในรูปแบบอื่นๆต่อไปอีก อย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศไทยของเรา
งานวิจัยภายใต้หัวข้อ ?การออกแบบหลังคาไบโอไคลเมติกแบบใหม่สำหรับประเทศไทย? โดยมุ่งเน้นการออกแบบหลังคาที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของ ประเทศไทยซึ่งให้ชื่อว่า ?หลังคารับแสงตะวัน?

วัตถุประสงค์ในการออกแบบ
- ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร
- เหนี่ยวนำให้เกิดการระบายอากาศในอัตราที่สูง
- ให้ความสว่างในระดับที่พอเพียงโดยใช้แสงธรรมชาติ

ลักษณะ
- มุงด้วยกระเบื้องซีแพคโมเนียร่วมกับกระเบื้องมุงหลังคาแบบใส
- มีช่องว่างอากาศอยู่ตรงกลาง
- ใช้แผ่นยิปซั่มฟอยด์ร่วมกับแผ่นกรองแสงทำหน้าที่เป็นฝ้าเพดาน

หน้าที่การทำงาน
- ในเวลากลางวันหลังคาจะทำหน้าที่เป็นปล่องรังสีอาทิตย์เหนี่ยวนำให้เกิดการ
ระบายอากาศแบบธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
- การ ใช้กระเบื้องมุงหลังคาแบบใสนอกจากจะให้ความสว่างที่เพียงพอ ต่อความต้องการสำหรับบ้านพักอาศัยแล้วยังช่วยเพิ่มอัตราการระบายอากาศอีก ด้วย
- ในเวลากลางคืนเป็นหลังคาแผ่รังสีความร้อนออกจากบ้าน
- อุณหภูมิห้องใต้หลังคารับแสงตะวันมีค่าต่ำกว่าและใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศแวดล้อม
- ค่าความสว่างภายในห้องใต้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- อัตราการระบายอากาศมีค่าสูง

โดย ในอนาคตมีการคาดการว่าจะมีคนที่หันมาสร้างบ้านด้วยเน้นการลดอุณหภูมิภายใน บ้านมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันการสร้างบ้านด้วย ?หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? มีต้นทุนสูงเพิ่มขึ้นเพียง 2% ของราคาบ้านเพียงเท่านั้นทำให้คนทั่วไปให้ความสามารถสนใจและหันมาศึกษาถึง ความคุ้มค่ากับการลงทุนใช้ ?หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? ในการสร้างบ้านมากยิ่งขึ้น
ที่มา : มจธ. http://www.kmutt.ac.th โดย ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11