batman    อาทิตย์ 27 ก.ย. 2009 4:09 pm
บ้านคายไอร้อน
กระแส ประหยัดพลังงาน จากผลกระทบราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้หลายคนต้องปรับตัว การก่อสร้างก็เช่นกัน กระแสนี้มีส่วนช่วยให้ คนหันมาสนใจบ้านประหยัดพลังงานกันมากขึ้นโดย ปัญหา ?บ้านร้อน? เป็นปัญหาโลกแตกของคนที่มีบ้านในปัจจุบัน แน่นอนว่าทุกคนต้องประสบปัญหาตามมาติดๆ คือ ?ค่าไฟ? ซึ่งแพงมาลดไม่ลงเสียที

บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ ประเทศไทย แต่จะได้รับความสนใจตามสถานการณ์ อีกทั้ง ที่ผ่านมาต้นทุนของการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ไม่จูงใจให้หันมานิยมสร้างบ้านประหยัดพลังงานเท่าไรนัก บ้านประหยัดพลังงานจึงมีคนให้ความสนใจแบบจิงจังค่อนข้างน้อย การลดความร้อนจากตัวบ้านโดยเฉพาะวิธีระบายความร้อนจากหลังคา ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับความร้อนสูงถึง 87 % ของความร้อนในบ้านซึ่งเกิดจากความร้อนที่ทะลุผ่านหลังคาลงมา โดยส่วนของสันหลังคาจะร้อนกว่าชายหลังคา การป้องกันความร้อนที่ถูกจุดและได้ผลดีที่สุด จึงต้องหยุดความร้อนไว้ที่หลังคา ด้วยการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน เพราะจะทำหน้าที่สกัดความร้อนที่ทะลุกระเบื้องหลังคาลงมา และสะท้อนกลับไปทันทีถึง 95% ความร้อนจึงไม่เล็ดลอดเข้ามาในตัวอาคาร

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางด้านอาคาร (BSRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย อดีตคณะบดีคณะพลังงานและวัสดุ ศาสตราจารย์.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงได้คิดค้นพัฒนานานกว่า 8 ปีจนได้ ?หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? หนึ่งในผลงานอันนำไปสู่การแก้ปัญหา ?บ้านร้อน? ได้อย่างสมบูรณ์แบบ คนทั่วไปมักจะไม่ทราบว่าการลดอุณหภูมิบ้านเพียงแค่ 1 องศาเซลเซียสเราสามารถที่จะประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 7% เลยทีเดียว

การ ศึกษานี้เป็นการศึกษาการถ่ายเทความร้อนแบบอิสระในช่องสี่เหลี่ยมปลายเปิดรับ ความร้อนทางด้านบน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการ ออกแบบ ?หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? (Roof Solar Collector,RSC) อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบผนังเย็นพลังแสงตะวัน (Modifield Trombe Wall,MTW) หรือหลังคาสองชั้นแบบวางแนวราบ (Flat Roof Solar Collector,FRSC) ได้อีกด้วย

จากการศึกษาและวิเคราะห์นานกว่าสามปี สมการซึ่งช่วยในการออกแบบและหาค่าอัตราการระบายอากาศและ อัตราการถ่ายเทความร้อนแบบอิสระใน ?ระบบ หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความเข้าใจที่ว่า ?อากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงและดูดอากาศเย็นเข้าไปแทนที่? กลายเป็นแนวคิดสำคัญที่จะใช้อากาศร้อนในช่องว่างระหว่างแผ่นสะท้อนความร้อน กับใต้กระเบื้องมาเป็นกลไกสำคัญในการดูดอากาศเย็นเข้าไปแทนที่ ขณะที่อากาศร้อนจะถูกระบายออกไปในบริเวณสันหลังคา หลังคาจึงเย็นเพราะมีอากาศเย็นไหลผ่านตลอดเวลา ภายในบ้านจึงเย็นสบาย ?ดังนั้น เมื่อหลังคายิ่งร้อน ยิ่งเร่งให้อากาศเย็นถูกดูดเข้าไปแทนที่อากาศร้อนได้เร็วขึ้น ภายในหลังคาจึงไม่มีอากาศร้อนตกค้าง ภายในบ้านจึงไม่ใช่แค่ไม่ร้อน แต่จะเย็นสบายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม? ซึ่งสมการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ ?วิศวกร? หรือ ?สถาปนิก? ผู้ที่ต้องการออกแบบบ้าน ?บ้านคนยุคใหม่รับแสงตะวัน? บ้านสบายที่แท้จริงที่สามารถประหยัดค่าไฟในส่วนระบบปรับอากาศมากกว่า ?บ้านสบาย? ทุกแนวคิดในประเทศไทย เพราะบ้านแบบนี้จะมีประสิทธิภาพดี ง่ายสะดวกและปลอดภัย

นอกจากนั้นผลพลอยได้จากงานวิจัยนี้ยังสามารถนำไป ใช้ในการออกแบบระบบประหยัดพลังงานในรูปแบบอื่นๆอีกได้แก่ ?ระบบผนังเย็นพลังแสงตะวัน? หรือ ?ระบบควบคุมสภาวะอากาศพลังแสงตะวัน? ในรูปแบบอื่นๆซึ่ง BSRC จะไม่หยุดนิ่งและยังคงพัฒนาระบบประหยัดพลังงานในอาคารในรูปแบบอื่นๆต่อไปอีก อย่างต่อเนื่องเพื่อประเทศไทยของเรา
งานวิจัยภายใต้หัวข้อ ?การออกแบบหลังคาไบโอไคลเมติกแบบใหม่สำหรับประเทศไทย? โดยมุ่งเน้นการออกแบบหลังคาที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของ ประเทศไทยซึ่งให้ชื่อว่า ?หลังคารับแสงตะวัน?

วัตถุประสงค์ในการออกแบบ
- ลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร
- เหนี่ยวนำให้เกิดการระบายอากาศในอัตราที่สูง
- ให้ความสว่างในระดับที่พอเพียงโดยใช้แสงธรรมชาติ

ลักษณะ
- มุงด้วยกระเบื้องซีแพคโมเนียร่วมกับกระเบื้องมุงหลังคาแบบใส
- มีช่องว่างอากาศอยู่ตรงกลาง
- ใช้แผ่นยิปซั่มฟอยด์ร่วมกับแผ่นกรองแสงทำหน้าที่เป็นฝ้าเพดาน

หน้าที่การทำงาน
- ในเวลากลางวันหลังคาจะทำหน้าที่เป็นปล่องรังสีอาทิตย์เหนี่ยวนำให้เกิดการ
ระบายอากาศแบบธรรมชาติซึ่งจะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร
- การ ใช้กระเบื้องมุงหลังคาแบบใสนอกจากจะให้ความสว่างที่เพียงพอ ต่อความต้องการสำหรับบ้านพักอาศัยแล้วยังช่วยเพิ่มอัตราการระบายอากาศอีก ด้วย
- ในเวลากลางคืนเป็นหลังคาแผ่รังสีความร้อนออกจากบ้าน
- อุณหภูมิห้องใต้หลังคารับแสงตะวันมีค่าต่ำกว่าและใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศแวดล้อม
- ค่าความสว่างภายในห้องใต้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- อัตราการระบายอากาศมีค่าสูง

โดย ในอนาคตมีการคาดการว่าจะมีคนที่หันมาสร้างบ้านด้วยเน้นการลดอุณหภูมิภายใน บ้านมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันการสร้างบ้านด้วย ?หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? มีต้นทุนสูงเพิ่มขึ้นเพียง 2% ของราคาบ้านเพียงเท่านั้นทำให้คนทั่วไปให้ความสามารถสนใจและหันมาศึกษาถึง ความคุ้มค่ากับการลงทุนใช้ ?หลังคาเย็นพลังแสงตะวัน? ในการสร้างบ้านมากยิ่งขึ้น
ที่มา : มจธ. http://www.kmutt.ac.th โดย ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11