9news    จันทร์ 27 ก.ค. 2009 8:38 am
สมองไทยไม่ง้อฝรั่ง หมอฟัน ม.สงขลานครินทร์ ประดิษฐ์ เครื่องอุ่นเลือดและน้ำเกลือ ใช้ในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลใช้งานถูกใจ ราคาถูกกว่าเป็นแสน
?อุณหภูมิในห้องผ่าตัดจะเย็นกว่าห้องทำงานทั่วไป ในช่วงพักฟื้นคนไข้ในห้องผ่าตัดหรือ ห้องไอซียูอาจมีอาการหนาวสั่น เป็นภาวะที่เรียกว่า ?อุณหภูมิกายต่ำ? ผมเป็นวิสัญญีแพทย์จะเห็นปัญหานี้ประจำ จึงอยากหาสิ่งที่มาช่วยคนไข้ เศรษฐกิจของบ้านเราก็ไม่ใช่ดีนัก การซื้อของจากต่างประเทศ มีราคาสูงมาก และเราหาของที่ถูกใจไมได้ มีบริษัทเสนอราคาเข้ามาสองแสนกว่าบาท ถ้าคิดถึงความคุ้มที่จะได้ ผมว่าราคามันสูงไป?
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งหลังจากจบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ได้ศึกษาต่อ และจบเป็นแพทย์ด้านวิสัญญี ทำงานในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วย ผู้คิดประดิษฐ์เครื่องอุ่นเลือดและน้ำเกลือใช้เองในห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล สงขลานครินทร์ กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์
?ตอนที่เรียนแพทย์ก็เห็นเครื่องอุ่นเลือดเหมือนกระเป๋าหิ้ว ที่ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้นาน ราคาก็สูงหลายหมื่นบาท ขณะที่เครื่องรุ่นหลังๆ คุณภาพดีขึ้นแต่ราคาสูงมาก มีบริษัทเสนอราคาเข้ามายังโรงพยาบาล ราคาสองแสนกว่าบาท ถ้าคิดถึงความคุ้มที่จะได้ ราคามันสูงไป ผมจึงคุยกับทางช่างวิศวกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ และไปสอบถามทางคณะแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงความเป็นไปได้ที่จะทำเอง จึงได้ทดลองทำ ตั้งแต่ปี 2544 โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รูปภาพเครื่องรุ่นแรกที่ประดิษฐ์ ใช้หลักการ มีตัวให้ความร้อน มีตัวควบคุม มีตัวถ่ายเทความร้อน 3 อย่าง ช่วงแรกเราใช้อุปกรณ์หัวแร้งไฟฟ้ามาทำ ก็มีการทดลองใช้ ต้องกางทฤษฎีว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ควรเกินเท่าไหร่ ทำอย่างไรจะควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกินเท่านั้นได้ และเริ่มนำไปใช้ แต่เนื่องจากระบบที่ใช้เป็นหัวแรงไฟฟ้า การควบคุมต้องใช้กระแสไฟสลับ วิธีการสั่งการเป็นระบบปิดเปิด ทำให้จะมีการแกว่งของค่าอุณหภูมิ เราก็มามองว่าจะทำให้อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ต้องมีกระแสไฟตรง จึงได้ปรับจากรุ่นแรกเป็นกระแสไฟตรง ปรับเปลี่ยนเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และสามารถบอกผลเป็นจุดทศนิยมได้
รูปภาพเครื่องรุ่นที่สองที่ผลิต น้ำหนักจะมากขึ้น เพราะต้องมีตัวแปลงไฟฟ้า เปรียบเทียบของต่างประเทศจะไม่เครื่องรูปแบบนี้ ถ้าเทียบกับที่บริษัทเสนอราคามาที่สองแสนกว่าบาท แต่ระบบจะแตกต่างกัน ของต่างประเทศจะมีน้ำร้อนหล่อสายน้ำเกลือ ของเราใช้การถ่ายเทความร้อนผ่านสายน้ำเกลือ เราควบคุมอุณหภูมิของตัวแกนให้ความร้อนให้คงที่ตามที่เราต้องการ ประสิทธิภาพความคงที่จะแม่นยำกว่ารุ่นแรกที่ได้ โดยได้รับเชิญนำผลงานไปแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ณ กรุงเทพมหานคร
รูปภาพ
เครื่องอุ่นเลือดและน้ำเกลือหรือสารละลายอื่นๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้น มีข้อดีคือสามารถระดับความร้อนได้ตามต้องการ จากแผงควบุคม ส่วนประกอบสำคัญได้แก่ 1.เครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ใช้อยู่ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป 2. แกนให้ความร้อน ซึ่งจะถ่ายเทความร้อนไปยังสายน้ำเกลือ ที่ถูกนำสายาพันกับแกนภายในตัวเครื่อง 3.หม้อแปลงไฟจากกระแสสลับเข้าสู่ตัวแกนให้ความร้อนที่กระแสไฟตรง
รูปภาพ
การที่จะรู้ว่าอุณหภูมิของน้ำเกลือเท่าไรนั้น ต้องใส่ตัววัดเข้าไปในน้ำเกลือ ซึ่งถ้าเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้ว เราใช้ตัววัดไม่ได้ แต่จะอาศัยดูทางอ้อมจากค่าอุณหภูมิกายของคนไข้และวิธีสัมผัสสายน้ำเกลือ แต่เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในปี 2548 เราจัดเก็บค่าตัวเลขของอุณหภูมิของเลือดและน้ำเกลือที่แปรผันไปตามอุณหภูมิ ห้องและจากการปรับระดับความร้อนในภาวะอุณหภูมิต่างๆเพื่อหาค่าอุณหภูมิที่ เหมาะสมสำหรับผู้ใช้เลือกได้
วิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก เพียงนำสายน้ำเกลือไปพันแกนและเสียบปลั๊กไฟปกติ หากต้องการให้น้ำเกลือหรือเลือดไหลเร็ว ในกรณีเสียเลือดเยอะ ก็ตั้งค่าอุณหภูมิให้สูงขึ้นหรือหากจะให้ไหลช้าลงก็ปรับให้อุณหภูมิต่ำลง ซึ่งมีข้อแม้ว่าสารน้ำที่เข้าสู่ร่างกายนั้นไม่ควรเกิน 42 องศาเซลเซียส เพราะไม่เช่นนั้นเม็ดเลือดในร่างกายอาจจะสุกได้ นำไปใช้ในห้องผ่าตัดทั่วไป หรือห้องไอซียู
เครื่องอุ่นเลือดมีน้ำหนักกว่า 2 กิโลกรัม ใช้ต้นทุนประดิษฐ์ประมาณ 13,000 บาท พัฒนาต่อยอดจากเครื่องที่ได้ประดิษฐ์เมื่อปี 2544 โดยรุ่นล่าสุด ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานและปรับเปลี่ยนตัววัดอุณหภูมิ ตัวให้ความร้อนต่างๆเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้น และสามารถปรับค่าอุณหภูมิจากหน้าจอได้ด้วยตัวเอง

แนะนำข้อมูลดีๆจากเว็บไซด์ http://www.psu.ac.th/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828


Tags : เครื่องอุ่นเลือด,ห้องผ่าตัด,เครื่องอุ่นน้ำเกลือ,เครื่องอุ่นเลือดในท่อน้ำเกลือ สายน้ำเกลือ,เครื่องอุ่นสารละลายในสายน้ำเกลือ,เครื่องอุ่นเลือดในห้องผ่าตัด,เครื่องอุ่นเลือดและสารละลาย
   เครื่องอุ่นเลือด    พุธ 19 ส.ค. 2009 7:08 am
เครื่องอุ่นเลือดและสารละลายในสายในสายน้ำเกลือ ที่มีบริษัทต่างๆนำมาเสนอขาย เป็นของต่างประเทศ ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ก็ดูคุณภาพดีมากล่ะครับ มีทั้งแบบ Liquid warmer และ Dry Heat Warmer แบบใช้แล้วทิ้งก็มี แต่ทุกเครื่องล้วนแล้วแต่ราคาแพงมากๆๆๆๆ เป็นแสน พอจะตั้งงบซื้อก็ลำบาก ได้มาใช้ก็ไม่กี่ตัว ถ้าใครมีประสบการณ์อยากขอคำแนะนำว่า ควรจะซื้อยี่ห้อไหนดี เอางบกลาง และมีบริการดีเครื่องใช้ทน งบประมาณจำกัด
   ชม    เสาร์ 29 ส.ค. 2009 11:54 am
อาจารย์เก่งมากครับ นำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้งานได้ดีมาก เพราะเครื่องอุ่นเลือดในสายน้ำเกลือนี่มันเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากสำหรับห้องผ่าตัด
ชื่นชมฝีมือคนไทยครับ
   yupa    เสาร์ 23 ม.ค. 2010 8:54 pm
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการ warm เลือดคือเท่าไหร่ และไม่เกินเท่าไหร่ (กรณีไม่มีเครื่องมือ )หากร้อนเกิดไปจะเกิดอะไรและหากเย็นเกินไปจะเกิดอะไรค่ะ ขอคำตอบจากผู้รู้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
4 โพสต์ หน้า 1 จากทั้งหมด 1
ม.สงขลานครินทร์ประดิษฐ์เครื่องอุ่นเลือด &น้ำเกลือราคาถูกกว่า • LAB Instrument Hematology Analyzer WBC Differential Counter Heat Block Incubator DryBath DiffCount Genius Count ThermoBlock
cron