yimyim    พฤหัสฯ. 21 ก.ย. 2017 5:12 pm
รูปภาพ


กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา
ยกระดับการศึกษา มุ่งสู่ Education 4.0


กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าธุรกิจภาครัฐ และภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการศึกษา โดยกลุ่มทรูจะเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ในการวางแผนแม่บททางด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนสู่แนวทางการศึกษา 4.0 (Education 4.0) ทั้งในด้านการวางโครงข่ายสื่อสารในมหาวิทยาลัย รวมถึงความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งร่วมมือนี้จะสนับสนุนการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา ช่วยเพิ่มศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศต่อไป
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11