ThanawanCh    จันทร์ 13 พ.ย. 2017 5:21 pm
แพนดอร่า บริจาคกล่องนม 100,000 กล่อง แปรรูปเป็นหลังคาบ้านให้ผู้พิการ
รูปภาพ
"แพนดอร่า" ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีระดับโลกสัญชาติเดนมาร์ก มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย จึงได้จัดโครงการ "แพนดอร่าหลังคาเขียว" โดยให้พนักงานแพนดอร่าร่วมกันบริจาคกล่องนม เพื่อนำไปผลิตเป็นหลังคาบ้านกันแดดกันฝนให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานร่วมกันบริจาคกล่องนมถึง 100,000 กล่อง ในการนี้ตัวแทนพนักงาน นำโดยคุณระวี แก้วแก่นตา ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด ได้ส่งมอบกล่องนมให้กับบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด ผู้ผลิตหลังคา Green roof เพื่อดำเนินการผลิตหลังคาต่อไป
กิจกรรมนี้จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่เพียงช่วยสร้างประโยชน์ แต่ยังช่วยปลูกฝังให้พนักงานได้ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน ซึ่งแพนดอร่าให้ความสำคัญตลอดมา
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11