yimyim    พุธ 06 ธ.ค. 2017 3:54 pm
รูปภาพ


เคเอฟซี – มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมส่งมอบโครงการ “เคเอฟซีครัวมาตรฐานและเกษตรอาหารกลางวันยั่งยืน” ปีที่ 4


เคเอฟซี ประเทศไทย นำโดย ณิชารัศมิ์ อาชญาสิทธิวัตร (ที่ห้าจากซ้าย) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดส่วนบริหารแบรนด์และการสื่อสารการตลาด เคเอฟซี ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นำโดย จิตรา ธรรมบริสุทธิ์ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดงานส่งมอบโครงการ “เคเอฟซีครัวมาตรฐานและเกษตรอาหารกลางวันยั่งยืน” ปีที่ 4 โดยนำทีมพนักงานและจิตอาสาร่วมกันสร้างและปรับปรุงครัวในโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่ชุมชน โดยปีนี้ดำเนินการให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่หลุย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านไร่ป้า อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านจานบัว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลักในปีนี้ ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11