ThanawanCh    พุธ 06 ธ.ค. 2017 5:49 pm
ฐานการผลิต แพนดอร่า ประเทศไทย คว้ารางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560
รูปภาพ
“แพนดอร่า” แบรนด์เครื่องประดับระดับโลกที่กำลังได้รับความนิยมในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2559” จากพลตำรวจเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณีเพียงหนึ่งเดียวในโลกของแบรนด์ดังสัญชาติเดนมาร์กนี้ ตั้งอยู่ในประเทศไทยภายใต้ชื่อ “บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด” ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นองค์กรภาคเอกชนที่จ้างงานผู้พิการมากเป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ ทั้งในด้านการฝึกอบรมทักษะอาชีพ และมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างยั่งยืน โดยคุณจำรูญ ทองอ่อน รองประธานสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรของแพนดอร่า เป็นตัวแทนรับมอบ
“แพนดอร่าให้คุณค่าและยอมรับในความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแนวคิด วัฒนธรรม และเพศ โดยเชื่อมั่นว่าทักษะฝีมือและทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย จึงเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยินและการเคลื่อนไหวที่มีศักยภาพได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแพนดอร่า ซึ่งพนักงานของแพนดอร่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือเช่นเดียวกัน ทุกคนล้วนเป็นพนักงานที่มีความสามารถและมีความสำคัญต่อบริษัทเช่นเดียวกัน” คุณจำรูญกล่าว
โครงการสนับสนุนด้านผู้พิการที่สำคัญของแพนดอร่าในปี 2560 ได้แก่
• สนับสนุนการการจ้างงานคนพิการเกินกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยจัดจ้างผู้พิการเป็นพนักงานประจำ จำนวน 112 คน และให้พื้นที่จำหน่ายสินค้าแก่ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ในปี 2560
• สนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักผู้พิการ และศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "บ้านสวนบุญชู” ภายใต้การดูแลของมูลนิธิตะวันฉาย ที่จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตแห่งที่สองในโลกของแพนดอร่า รวมมูลค่า 1,600,000 บาท กำหนดแล้วเสร็จในปี 2560 และแพนดอร่าจะสนับสนุนเงินทุนในการทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนในปี 2561 เป็นจำนวนเงินกว่า 1,300,000 บาท
• จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้กับคนพิการ เช่น ล่ามภาษามือ (จ้างเป็นพนักงานประจำ) บริการตู้ KIOSK ล่ามภาษามือ สร้างทางลาดและลิฟท์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว และที่นั่งพิเศษสำหรับพนักงานผู้พิการนั่งรถราง
• ศูนย์ PANDORA JEWELLERY ACADEMY ฝึกอบรมทักษะการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ด้วยภาษามือให้กับพนักงานผู้บกพร่องทางการได้ยิน รวมทั้งสอนภาษามือให้กับหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานเพื่อใช้สื่อสารได้ในเบื้องต้น
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11