weeranut    พฤหัสฯ. 06 ธ.ค. 2018 11:08 pm
พช.ราชบุรี จัดทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร OTOP นวัตวิถี


รูปภาพ


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดราชบุรี” จำนวน 56 ผลิตภัณฑ์ โดยมีการแนะนำให้คำปรึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดและผลิตสินค้าได้เองอย่างมีคุณภาพ สะท้อนอัตลักษณ์ในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชนเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีต่อไป

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11