LabSalaya    พุธ 15 ก.พ. 2017 4:47 pm
โรงพยาบาลศาลายา จ.นครปฐม เป็นรพ.เอกชนเปิดรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์และผู้ช่วยห้องปฏิบัติการหลายอัตรา ผู้ที่สนใจสามารถเขียนใบสมัครได้ที่รพ.ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ โทร.086-342-0925 หรือส่ง resumeได้ที่ labsalaya@hotmail.com

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ คุณสมบัติที่ต้องการดังนี้
1. มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถออกหน่วยตรวจสุขภาพได้
3. น้องที่เพิ่งจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เขียนใบสมัครและทดสอบเบื้องต้นได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-15:00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มี.ค.2560
5. สัมภาษณ์รอบแรกวันที่ 27-31 มี.ค.2560
6. สามารถเริ่มงานได้วันที่ 1 เม.ย.-1 พ.ค.2560

ตำแหน่งผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ คุณสมบัติที่ต้องการดังนี้
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ช่วยพยาบาล
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถออกหน่วยตรวจสุขภาพได้
3. มีประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการหรือทางด้านออกหน่วยตรวจตรวจสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เขียนใบสมัครและทดสอบเบื้องต้นได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-15:00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 มี.ค.2560
5. สัมภาษณ์รอบแรกวันที่ 27-31 มี.ค.2560
6. สามารถเริ่มงานได้วันที่ 1 เม.ย.-1 พ.ค.2560
   Horiba    เสาร์ 04 มี.ค. 2017 9:48 pm
Job Opportunity for Medical Sales Representative ประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช
หากมีประสบการณืด้าน Hospital Laboratory จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com
   Horiba    อาทิตย์ 12 มี.ค. 2017 10:45 pm
Job Opportunity for Medical Sales Representative ประจำเขตภาคตะวันออก – โคราช
รับเฉพาะ MedTech เท่านั้นนะคะ
หากมีประสบการณ์ด้าน Hospital Laboratory จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com
   Horiba    พุธ 22 มี.ค. 2017 11:25 am
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผู้แทนขายในเขตภาคตะวันออก - โคราช
บริษัทฯ จำหน่ายเครือง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมขาย รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- หากมีประสบการณ์ขาย หรือ ประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย
- สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

[u][b]รายได้และสวัสดิการ

- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน สูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตั้งเครื่องใหม่
- ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถ ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าประกันภัยรถยนต์
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี

ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
   nadeelab    พุธ 22 มี.ค. 2017 2:38 pm
โรงพยาบาลนาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เปิดรับนักเทคนิคการแพทย์
คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
- มีใบประกอบโรคศิลป์
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- เงินเดือน+ค่า พตส.+ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย+โอที รวมรายได้ประมาณ >20,000 /เดือน
- สวัสดิการบ้านพักฟรี
- การเดินทางห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 175 km
สนใจติดต่อ อัจฉราวดี ตะนนท์ (พี่ช้าง) โทร 0890963232
   MTเเปด    พฤหัสฯ. 13 เม.ย. 2017 1:50 pm
รับสมัครนักเทคนิคการเเพทย์ 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง) รพ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ : ป. ตรี สาขาเทคนิคการเเพทย์ + ใบอนุญาติประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการเเพทย์
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งเเต่ 17 เมษายน 2560-28 เมษายน 2560 (ในวันเเละเวลาราชการ)
สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั้วไป รพ.พบพระ 0-55-569023 ต่อ 194 หรือ http://www.phobphra-hospital.com
หลักฐานที่ต้องเตรียม :
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1x1.5 นิ้ว 3 รูป (ไม่เกิน 1 ปี)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาปริญญาบัตรเเละสำเนาเเสดงผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาใบอนุญาติประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการเเพทย์ 2 ฉบับ
5. หนังสือรับรองประสบการณ์ (ถ้ามี)
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
   Horiba    ศุกร์ 14 เม.ย. 2017 8:54 pm
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผู้แทนขายในเขตภาคตะวันออก - โคราช
บริษัทฯ จำหน่ายเครือง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมขาย รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- หากมีประสบการณ์ขาย หรือ ประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย
- สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

รายได้และสวัสดิการ
- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน สูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตั้งเครื่องใหม่
- ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถ ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าประกันภัยรถยนต์
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี

ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
   MT AMATANAKORN    พุธ 19 เม.ย. 2017 3:46 pm
โรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง และผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง ด่วน!!

ตำแหน่งนักเทคนิการแพทย์
คุณสมบัติ : - ไม่จำกัดอายุ-เพศ
- มีใบประกอบวิชาชีพ (มีค่าใบประกอบวิชาชีพ)
- มีประสบการณ์การในการทำงานและมีความรู้ด้านงานคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่งผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์
คุณสมบัติ : - ขยัน อดทน ไม่จำกัดอายุ-เพศ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
อัตราค่าจ้างเป็นไปตามโครงสร้างบริษัท

สนใจเข้ากรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่แผนกบุคคล หรือ ส่ง Resume มาที่ lab_amata@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 038-316-999 ต่อ 2226,2227
   pannavich2011    ศุกร์ 21 เม.ย. 2017 10:00 am
คลินิก V.I.P. INTERLAB

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง **งานสบาย (เวลา 7.00-13.00 น.)
มี 2 สาขา คือ สาขาอ.พนัสนิคม และสาขาอ.พานทอง จ.ชลบุรี

รายได้ :
- เงินเดือน 15,000 บาท
- ค่าใบประกอบ 3,500 บาท
- มี OT

สวัสดิการอื่นๆ :
- โบนัส
- มีที่พักให้

**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

หากสนใจกรุณาติดต่อ : 061-4282614
หรือส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่ายมาที่ e-mail : charnwit_pt@hotmail.com
   Horiba    ศุกร์ 21 เม.ย. 2017 3:15 pm
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผู้แทนขายในเขตภาคตะวันออก - โคราช

บริษัทฯ จำหน่ายเครื่อง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมขาย รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- หากมีประสบการณ์ขาย หรือ ประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย
- สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

รายได้และสวัสดิการ
- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน สูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตั้งเครื่องใหม่
- ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถ ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าประกันภัยรถยนต์
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี

ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
ประกาศรับสมัครงานเทคนิคการแพทย์ 2561 รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 2018 • เว็บบอร์ดเทคนิคการแพทย์ เวบบอร์ดนักเทคนิคการแพทย์ เว็บบอร์ดศิษย์ชุมนุมสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ เว็บบอร์ดเทคนิคการแพทย์ เว็บบอร์ดกายภาพบำบัด แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเพื่อนร่วมรุ่น โอน ย้ายงาน หางาน ประกาศรับสมัครงานในวงการนักเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาล
สุขภาพดี.com ครีมหน้าขาว สุขภาพดีดอทคอม ครีมรักษาฝ้า เจลแต้มสิว ดีที่สุด เว็บบอร์สุขภาพและความงาม
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
cron