Horiba    อังคาร 02 พ.ค. 2017 1:41 pm
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผู้แทนขายในเขตภาคตะวันออก - โคราช
บริษัทฯ จำหน่ายเครือง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมขาย รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- หากมีประสบการณ์ขาย หรือ ประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย
- สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

รายได้และสวัสดิการ
- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน สูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตั้งเครื่องใหม่
- ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถ ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าประกันภัยรถยนต์
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี
ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ [/b]ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
   Horiba    อาทิตย์ 07 พ.ค. 2017 11:58 am
รับ Sales ภาคตะวันออก-โคราช งานท้าทาย รายได้ดี

บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผู้แทนขายในเขตภาคตะวันออก - โคราช
บริษัทฯ จำหน่ายเครือง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมขาย รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- หากมีประสบการณ์ขาย หรือ ประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย
- สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

รายได้และสวัสดิการ
- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน สูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตั้งเครื่องใหม่
- ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถ ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าประกันภัยรถยนต์
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี
ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ [/b]ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
   BMC Plus    เสาร์ 13 พ.ค. 2017 11:56 pm
ศูนย์ตรวจสุขภาพและรับรักษาโรคทั่วไป โรงพยาบาลบีเอ็มซี พลัส (บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด)ชลบุรี
ต้องการรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 2อัตรา เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถออกหน่วยกับทีมตรวจสุขภาพได้
มีใบประกอบวิชาชีพ มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่ง Resume มาที่lab_bmc@hotmail.com หรือสอบถามที่ คุณพรพิมล โทร 081-5884308
   Horiba    อังคาร 30 พ.ค. 2017 12:24 pm
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผู้แทนขายในเขตภาคเหนือตอนล่าง
บริษัทฯ จำหน่ายเครือง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมขาย รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- หากมีประสบการณ์ขาย หรือ ประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย
- สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

รายได้และสวัสดิการ
- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน สูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตั้งเครื่องใหม่
- ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถ ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าประกันภัยรถยนต์
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี
ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ [/b]ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
   Horiba    เสาร์ 03 มิ.ย. 2017 10:26 pm
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผู้แทนขายในเขตภาคเหนือตอนล่าง

บริษัทฯ จำหน่ายเครื่อง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมขาย รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- หากมีประสบการณ์ขาย หรือ ประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย
- สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

รายได้และสวัสดิการ
- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าคอมมิชชั่น ตามผลงาน สูงสุด 30,000 บาทต่อเดือน
- ค่าตั้งเครื่องใหม่
- ค่าน้ำมันและค่าบำรุงรักษารถ ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าประกันภัยรถยนต์
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี

ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
   chayada    อาทิตย์ 03 ก.ย. 2017 2:39 pm
โรงพยาบาลวารินชำราบ จ. อุบลราชธานี
** รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 2 ตำแหน่ง **

คุณสมบัติ :
- ไม่จำกัดเพศ
- มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์


ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ
** ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2560 - 11 กันยายน 2560 (ในวันเวลาราชการ) **

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 045-424250-3 ต่อ 5402 (งาบบุคคล) , 095-6053895 (ห้องแล็ป)
   จุมพลภัทร์    พุธ 20 ก.ย. 2017 4:08 am
รับสมัคร MT หรือ ผู้ช่วย MT ทำงาน รังสิต-ปทุมธานี

1. เพศชายหรือหญิง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว พิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีประสบการณ์ทำงาน พิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถออกต่างจังหวัดได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ พี่พัชร 089 2387711 ค่ะ
มีสวัสดิการและโบนัสให้
   Horiba Medical    อังคาร 02 ม.ค. 2018 8:29 pm
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผู้แทนขายในเขตภาคเหนือตอนล่าง
บริษัทฯ จำหน่ายเครือง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมSupport รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- มีประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ปี
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
- มีรถส่วนตัว และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายได้และสวัสดิการ
- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์มือถือ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี
ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ [/b]ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
   Horiba    พฤหัสฯ. 01 ก.พ. 2018 3:26 pm
Urgent Request for Medical Application Specialist, Latya Office:
Horiba (Thailand) Limited
Horiba (Thailand) Limited is the Thai subsidiary of the HORIBA Group (Kyoto, Japan) which is an international group providing an extensive array of instruments and systems for applications in the following fields of activity:

1. Medical diagnostics: Automated Blood cell counter and Blood Chemistry
2. Automotive Test System,
3. Process and environmental monitoring,
4. Scientific R&D and QC measurements: Optical/Molecular Spectroscopy, Surface Characterization, Particle size/Elemental Analysis.
5. Semiconductor manufacturing and metrology,
Proven quality and trustworthy performance have established widespread confidence in the HORIBA Brand. Our growing activity leads us to seek potential candidate as follow:

Medical Application Specialist, Latya Office
Recruit for: Horiba (Thailand) Co., Ltd.
Working Location: Latya Office
Job Summary:
Acting as a team member of Medical Segment, to be a Medical Application Specialist to support trouble shooting, installation and Validation the analyzer to deliver the best service to our customer.
Qualification:
- Bachelor’s degree in Medical Technology
- At least 2-years experience in Hospital Lablaboratory
- Moderate skill level in English and Computer Literacy
- Excellence Service Commitment, Communication Skill and Service Mind
- Excellence analytical and troubleshooting skills
- Able to travel upcountry with own transportation
Working hours: Monday – Friday 8.30 – 17.30
Benefits: Group insurance, Dental Fee, Provident fund, Bonus and etc.

Interested candidates can submit their full resume in English with a recent photo to Parichatra.sri-fa@horiba.com or contact Ms. Parichatra, contact no. 061-8901177 for more detail.
Head Office: 393, 395, 397, 399, 401, 403 Latya Road, Somdetchaopraya, Klongsan, Bangkok 10600 http://www.horiba.com

บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครApplication Specialist
บริษัทฯ จำหน่ายเครือง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมSupport รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- มีประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ปี
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
- มีรถส่วนตัว และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายได้และสวัสดิการ
- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์มือถือ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี
ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ [/b]ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
   Horiba    พุธ 07 มี.ค. 2018 2:46 pm
บริษัท ฮอริบา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครApplication Specialist
บริษัทฯ จำหน่ายเครือง Automate (CBC, CHEM, COAG) ใน Brand Horiba ซึ่งจากโรงงานที่ประเทศฝรั่งเศส
บริษัทฯ กำลังขยายฐานลูกค้าในประเทศไทย
ต้องการขยายทีมSupport รุ่นใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
- มีประสบการณ์นักเทคนิคการแพทย์ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 ปี
- มีความอดทน มุ่งมั่น รับผิดชอบ
- ชอบความท้าทาย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี
- มีรถส่วนตัว และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายได้และสวัสดิการ
- เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง (ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ)
- ค่าโรงแรม/ค่าที่พัก เบิกตามจริง
- ประกันสังคม + ประกันสุขภาพ IPD + OPD (เบิกตามจริง 30,000 บาทต่อปี)
- มีโทรศัพท์มือถือ และ Notebook ของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันต่อปี
ถ้าคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ [/b]ติดต่อ คุณปาริฉัตร 061-8901177 หรือส่ง Resume มาที่ parichatra.sri-fa@horiba.com.
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
ประกาศรับสมัครงานเทคนิคการแพทย์ 2561 รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 2018 • เว็บบอร์ดเทคนิคการแพทย์ เวบบอร์ดนักเทคนิคการแพทย์ เว็บบอร์ดศิษย์ชุมนุมสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ เว็บบอร์ดเทคนิคการแพทย์ เว็บบอร์ดกายภาพบำบัด แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเพื่อนร่วมรุ่น โอน ย้ายงาน หางาน ประกาศรับสมัครงานในวงการนักเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด โรงพยาบาล
สุขภาพดี.com ครีมหน้าขาว สุขภาพดีดอทคอม ครีมรักษาฝ้า เจลแต้มสิว ดีที่สุด เว็บบอร์สุขภาพและความงาม
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
cron