doubles    จันทร์ 10 เม.ย. 2017 12:09 pm
บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด
ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ชั้นนำที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจากหลายประเทศทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ดังนี้.-

ผู้แทนฝ่ายขาย (Sales Representative) เขตกรุงเทพฯ
คุณสมบัติ :
- ปริญาตรีเทคนิคการแพทย์
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีพาหนะ(รถยนต์)เป็นของตัวเอง และสามารถขับรถยนต์ได้


Product Specialist
คุณสมบัติผู้ :
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
- มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
- มนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
- มีพาหนะ(รถยนต์)เป็นของตัวเอง และสามารถขับรถยนต์ได้

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งประวัติส่วนตัวเข้ามาได้ตามรายละเอียด ได้ที่ :
sales@doublesdiagnostics.com
บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด
4 ซอยอุดมสุข 14 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 02-747-7009
แฟกซ์ : 02-747-7008
หรือติดต่อคุณนพดล 092-275-2494
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11