Phoenixbird1412    อังคาร 25 เม.ย. 2017 12:08 pm
***ขยายเวลารับสมัคร****
เปิดรับนักเทคนิคการแพทย์

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง (เริ่มงาน 1 พฤษภาคม 2560)
เชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาสัมภาษณ์พร้อมหลักฐาน สอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
หลักฐานการสมัคร
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
-สำเนาใบปริญญาบัตร
-สำเนาใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ห้องปฏิบัติการพิเศษ งานห้องปฏิบัติการเม็ดโลหิตแดง ชั้น 3 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 3 ตำแหน่ง
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-263-9600 ต่อ 1330-1332
อัตราค่าตอบแทน 20,190 บาทต่อเดือน
นักเทคนิคการแพทย์ 2 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจแอนติเจนบนถุงบรรจุโลหิตที่เป็น Rare blood ที่มีผลตรวจซ้ำ
2. ตรวจ confirm แอนติเจนที่ยังไม่มีการตรวจซ้ำ
3. จ่าย Rare blood ให้กับโรงพยาบาลที่ร้องขอ
4. ควบคุมและดูแลโลหิตที่อยู่ใน stock
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ตรวจสอบรายละเอียดความต้องการ และความเร่งด่วนในใบขอเบิกโลหิตให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรับโลหิต
2.ทดสอบคุณภาพน้ำยาที่ใช้ในการตรวจหมู่โลหิตและเซลล์ที่ใช้ในการตรวจหาชนิดของแอนติบอดีประจำวัน
3.ตรวจ Screening and Identification red cell antibody โดยใช้เครื่องอัตโนมัติและวิธี conventional tube test
4.ตรวจยืนยันหมู่โลหิต ABO ในผู้ป่วยที่มีปัญหา
5.ตรวจยืนยันหมู่โลหิต RH(D) ในผู้ป่วยที่มีปัญหา
6.ตรวจ Screening and Identification red cell antibody ในผู้ป่วยตั้งครรภ์และหาความแรงของแอนติบอดีในกรณีที่ตรวจพบแอนติบอดี
7.ทดสอบความเข้ากันได้ของโลหิตให้กับผู้ป่วย
8.จัดจ่ายโลหิตที่เข้ากันได้ให้กับผู้ป่วย
9.ประสานงานให้คำปรึกษากับโรงพยาบาลในกรณีพบปัญหาการจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วย
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อกำหนดการทำงาน
ปฏิบัติงานจำนวน 22 วันต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปฏิบัติงาน(เพิ่มเติม)วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 19.30 น. จำนวน 4 วันต่อเดือน
- ปฏิบัติงานวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 น. – 16.30 น. อย่างน้อยจำนวน 2 วันต่อเดือน
-เริ่มงาน 1 พฤษภาคม
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11