PCLHolding    อังคาร 09 พ.ค. 2017 10:30 am
PCL Holding Group ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการและนำเข้าเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมทั้งเครื่องมือและน้ำยาวิเคราะห์โรคในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการแบบสายพานอัตโนมัติในห้องทดลอง เทคนิคการนับและแยกเซลล์เม็ดเลือด การตรวจปัสสาวะ รวมถึงอุปกรณ์ในงานวิจัยทางด้านชีวภาพทางการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจวัดระกับเบสของยีนส์ และเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง โดยเฉพาะด้านโลหิตวิทยา เคมี ระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับถูกต้องแม่นยำ อันจะนำไปสู่การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้ทางบริษัทฯ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา โดยผู้สนใจสามารถส่ง Resume ผ่านทางอีเมล Apply@pclholding.com เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและนัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์)

เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,ใบทรานสคริป, ใบผ่านงาน, สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด, เอกสารผ่านการรับราชการทหาร, รูปถ่าย อย่างละ 1 ชุด

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

1. Medical Technologist 2 ตำแหน่ง
อายุ 22-30 ปี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์
มีประสบการณ์ในการใช้เคริื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

2. Medical Technologist (Part Time) 2 ตำแหน่ง
อายุ 22-30 ปี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์
มีประสบการณ์ในการใช้เคริื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

3. Sales Executive (North Area / North East Area) 2 ตำแหน่ง
อายุ 22-30 ปี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์
มีประสบการณ์ด้านผู้แทนขาย
มีรถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

4. Product Specialist 1 ตำแหน่ง
อายุ 25-40 ปี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์
มีประสบการณ์ด้านผู้แทนขาย หรือ ห้องปฏิบัติการ 2 ปีขึ้นไป
มีรถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

5. Clinical IT Specialist (LIS) 1 ตำแหน่ง
อายุ 25-40 ปี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์
มีประสบการณ์ด้านผู้แทนขาย หรือ ห้องปฏิบัติการ 2 ปีขึ้นไป
มีความรู้พื้นฐานในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล
มีรถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้


สวัสดิการ

- เครื่องแบบพนักงาน
- ค่าล่วงเวลาทำงาน
- กิจกรรมกีฬาสี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- โบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
- เวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 - 17.30

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

PCL Holding Group : 601, 603 ซอยจรัสลาภ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด แขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-881-0650-7 #657
หรือติดต่อ คุณต้น 084-361-4338 E-Mail : Apply@pclholding.com
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11