IQ2014    จันทร์ 05 มิ.ย. 2017 3:00 pm
[url=Fusion Worldwide ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อิสระรายใหญ่อันดับสองของโลก ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน [url=https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html]ISO 14001[/url] จากองค์การมาตรฐานสากล (ISO) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติจากประเทศต่างๆทั่วโลก และทำหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานของบริษัทและองค์กรในด้านต่างๆ โดย Fusion Worldwide ได้รับการยอมรับในด้านการตรวจวัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่มอบให้กับองค์กรที่เอาใจใส่ต่อความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรทั่วโลกได้นำมาปรับใช้อย่างเป็นระบบเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินการตามกระบวนการรับรองดังกล่าว Fusion Worldwide ได้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งการใช้น้ำ ไฟฟ้า และวัสดุ ตลอดจนการรีไซเคิล และวิธีการจัดการและควบคุมเสียงในสถานประกอบการทั้ง 6 แห่งทั่วโลก โดยทางบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และพัฒนาแผนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว

“ในฐานะของบริษัท Fusion มีความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม” Peter LeSaffre ซีอีโอ Fusion Worldwide กล่าว “ประกาศนียบัตรใบนี้ไม่เพียงมีความสำคัญกับเรา แต่ยังสำคัญต่อลูกค้าและโลกใบนี้อีกด้วย และในฐานะที่เป็นธุรกิจระดับโลก เราต้องเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เราซาบซึ้งและตระหนักได้ถึงการสนับสนุนของลูกค้าที่ช่วยให้เราบรรลุความพยายามนี้ร่วมกัน”

มาตรฐานสากล ISO ทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรธุรกิจเหล่านั้นได้ใช้เครื่องมือเชิงกลยุทธ์มาช่วยในการลดต้นทุน โดยมีอัตราสิ้นเปลืองและข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด และในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น มาตรฐาน ISO ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มบทบาทของประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับการค้าแบบเสรีและเป็นธรรมทั่วโลก

รับชมประกาศนียบัตรทั้งหมดของ Fusion Worldwide ได้ที่ http://fusionww.com/quality/

เกี่ยวกับ Fusion Worldwide
Fusion Worldwide เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งจัดหา เก็บสำรอง และส่งมอบผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูปหลากหลายประเภทให้กับลูกค้าในวงกว้างทั่วโลก บริษัทปิดช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานด้วยสินค้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยและหมดอายุการใช้งาน ตลอดจนให้บริการหลังการขาย Fusion Worldwide ขยายขีดความสามารถไปสู่ด้านการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง และโลจิสติกส์ทั่วโลก Fusion Worldwide มีสำนักงานใหญ่อยู่ในบอสตัน และมีสำนักงานย่อยในซานโฮเซ่ สิงคโปร์ อัมสเตอร์ดัม ฮ่องกง และวิลมังตันในรัฐแมสซาชูเซตส์ รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fusionww.com

สื่อมวลชนติดต่อ:
Kim MacKenzie
kim@hollywoodpr.net
(781) 749-0077
]Fusion Worldwide[/url] ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อิสระรายใหญ่อันดับสองของโลก ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 14001 จากองค์การมาตรฐานสากล (ISO) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติจากประเทศต่างๆทั่วโลก และทำหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานของบริษัทและองค์กรในด้านต่างๆ โดย Fusion Worldwide ได้รับการยอมรับในด้านการตรวจวัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่มอบให้กับองค์กรที่เอาใจใส่ต่อความรับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรทั่วโลกได้นำมาปรับใช้อย่างเป็นระบบเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินการตามกระบวนการรับรองดังกล่าว Fusion Worldwide ได้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ทั้งการใช้น้ำ ไฟฟ้า และวัสดุ ตลอดจนการรีไซเคิล และวิธีการจัดการและควบคุมเสียงในสถานประกอบการทั้ง 6 แห่งทั่วโลก โดยทางบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และพัฒนาแผนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว

“ในฐานะของบริษัท Fusion มีความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม” Peter LeSaffre ซีอีโอ Fusion Worldwide กล่าว “ประกาศนียบัตรใบนี้ไม่เพียงมีความสำคัญกับเรา แต่ยังสำคัญต่อลูกค้าและโลกใบนี้อีกด้วย และในฐานะที่เป็นธุรกิจระดับโลก เราต้องเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เราซาบซึ้งและตระหนักได้ถึงการสนับสนุนของลูกค้าที่ช่วยให้เราบรรลุความพยายามนี้ร่วมกัน”

มาตรฐานสากล ISO ทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรธุรกิจเหล่านั้นได้ใช้เครื่องมือเชิงกลยุทธ์มาช่วยในการลดต้นทุน โดยมีอัตราสิ้นเปลืองและข้อผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด และในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น มาตรฐาน ISO ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ๆได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มบทบาทของประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับการค้าแบบเสรีและเป็นธรรมทั่วโลก

รับชมประกาศนียบัตรทั้งหมดของ Fusion Worldwide ได้ที่ http://fusionww.com/quality/

เกี่ยวกับ Fusion Worldwide
Fusion Worldwide เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก ซึ่งจัดหา เก็บสำรอง และส่งมอบผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูปหลากหลายประเภทให้กับลูกค้าในวงกว้างทั่วโลก บริษัทปิดช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานด้วยสินค้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยและหมดอายุการใช้งาน ตลอดจนให้บริการหลังการขาย Fusion Worldwide ขยายขีดความสามารถไปสู่ด้านการตรวจสอบคุณภาพ การจัดการสินค้าคงคลัง และโลจิสติกส์ทั่วโลก Fusion Worldwide มีสำนักงานใหญ่อยู่ในบอสตัน และมีสำนักงานย่อยในซานโฮเซ่ สิงคโปร์ อัมสเตอร์ดัม ฮ่องกง และวิลมังตันในรัฐแมสซาชูเซตส์ รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fusionww.com

สื่อมวลชนติดต่อ:
Kim MacKenzie
kim@hollywoodpr.net
(781) 749-0077
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11