Deejai    จันทร์ 27 มี.ค. 2017 4:46 pm
ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผู้เข้าอบรมโครงการศึกษาอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริการประชาชน นำโดย นายสมชาย สิงห์กุล นายอำเภอเมืองตราด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อ และกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผ่านโมเดล “กระดาษจากคันนา” ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ว่างเปล่า ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน พร้อมทั้งเรียนรู้การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนกับสถานประกอบการในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

รูปภาพ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11