zoompr    ศุกร์ 31 มี.ค. 2017 4:15 pm
เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว พรีม่าคอส Premacos Aloe Vera Plus Anti Acne Gel
รูปภาพ

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ฝีมือคนไทย จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพให้การต้อนรับ ภายในการประชุมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2 / 2560 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ