Marikk2    พุธ 12 เม.ย. 2017 1:58 pm
รูปภาพ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) นำโดย น.ส. พัทธมล เลาหพูนรังษี ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล “ เชิดชูเกียรติ หน่วยงานองค์กรเอกชนที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ” จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมคุณค่า ของผู้สูงอายุด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจกับผู้สูงอายุ การส่งเสริมการจ้างงาน การจัดกิจกรรม Happy Community แก่ผู้สูงอายุที่เป็นลูกบ้าน และส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณแก่พนักงานในองค์กร
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11