D_deejai    อังคาร 13 มิ.ย. 2017 4:32 pm
ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ควบคู่การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้เรียนรู้โมเดล “กระดาษจากคันนา” ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาว่างเปล่า ทำให้เกิดเป็นรายได้เสริมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนของดั๊บเบิ้ล เอ ในแนวคิด "ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ" โดยการนำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษ อาทิ เปลือกไม้ เศษไม้ น้ำมันยางไม้ มาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

รูปภาพ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11