zoompr    ศุกร์ 07 ก.ค. 2017 2:03 pm
รูปภาพ
นายมนตรี บุญจรัส (กลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร อันดับหนึ่งในประเทศไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ เพื่องานเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้ด้านวิชาการ เกี่ยวกับข้อดีของจุลินทรีย์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการการเกษตรให้ได้ผลดีที่สุด พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนาฯ) ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11