zoompr    อังคาร 11 ก.ค. 2017 3:38 pm
รูปภาพ
ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (ที่ 4 จากขวา) นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ และผู้อำนวยการบริหารหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจไทย พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา วปธ. เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจประจำจังหวัด โดยมี ผศ.ธรรมรักษ์ นวลละออ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาสกร นันทพามนิช รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์แผนและประกันคุณภาพ และ ผศ.ดร.สนธยา เกาะสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการชุมชนและกิจการพิเศษ เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
รูปภาพ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11