zoompr    จันทร์ 17 ก.ค. 2017 2:15 pm
รูปภาพ
นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมถ่ายทอดความรู้ “ในโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรและพืชสวนครัว” (วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพและการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ) โดยมีการสาธิตให้ผู้เข้าอบรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยตัวเอง ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11