yimyim    อาทิตย์ 06 พ.ค. 2018 7:08 pm
รูปภาพ

TMB TOUCH รับรางวัล TAB Digital Inclusive Award 2018 เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ดีที่สุด


ทีเอ็มบี หรือ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ TAB Digital Inclusive Award 2018 ในการร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด จากการพัฒนาแอปพลิเคชัน TMB TOUCH ที่คนตาบอดสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด "การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยภายใต้การพัฒนากระแสหลัก : จากความเหลื่อมล้ำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" โดยมี มร.มาแตง แวน เคอเลน (ขวา), เจ้าหน้าที่บริหาร Digital Chanel & User Experience ทีเอ็มบี เป็นตัวแทนรับมอบจาก นายสมคิด สมศรี (ซ้าย) อธิบดีกรมส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัล TAB Digital Inclusive Award2018 โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใช้วิธีการคัดเลือกแอปพลิเคชันโดยให้คนตาบอดทั่วประเทศที่ใช้โมบายแบงกิ้งแอปพลิเคชันโหวตให้คะแนน แอปพลิเคชันที่เคยใช้งาน โดยมีกฎเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ประเด็นหลักที่สำคัญ ได้แก่
1) เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อคนไทยทุกคนได้ใช้
2) เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คนตาบอดใช้โดยเฉพาะ
3) เป็นแอปพลิเคชันที่ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันนั้นได้ตั้งแต่ 80%ขึ้นไป

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดสัมมนาในครั้งนี้เราจัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 21 เป็นสัมมนาระดับชาติที่มุ่งเน้นกลุ่มผู้นำคนตาบอดจากทั่วประเทศ และกลุ่มสมาชิกคนตาบอดจากต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมจัดประชุม ASEAN Community Blind Forum อีก 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะนำประเด็นปัญหาต่างๆมาเสวนาและระดมความคิดเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนตาบอดในประเทศไทย ทางสมาคมหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสร้างให้เกิดองค์ความรู้และวิธีการในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในภาพรวมเข้าไปสู่การพัฒนากระแสหลัก ทำให้คนตาบอดไทยในอนาคตเป็นประชาชนที่มีสิทธิและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นพลเมืองที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคมต่อไป”

นายจตุพล หนูท่าทอง หัวหน้างานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “คนตาบอดของเราสามารถเข้าสู่โลกของสมาร์ทโฟนมาได้ประมาณ 5-6ปีที่แล้วและต่อไปและผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับการสวมใส่ที่เรียกว่า แวร์เรเบิล ดีไวซ์ (Wearable device) ก็กำลังเข้ามา ซึ่งนั่นก็ทำให้การเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับคนตาบอดยิ่งง่ายดายยิ่งขึ้นไปอีกผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มาพร้อมกับดีไวซ์เหล่านี้ ซึ่งในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่พวกเราใช้งานนั้นมีหลากหลายประเภท รวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งในด้านการเข้าถึงนั้นแอปพลิเคชันระดับโลก เช่น กูเกิล (Google) เฟสบุค (Facebook) เราก็สามารถเข้าถึงได้ 100%แล้ว นั่นอาจจะเป็นเรื่องของการคำนึงถึงด้านการออกแบบการเข้าถึงใช้งานต่างๆ (accessibility) สำหรับบ้านเราก็ขอขอบคุณหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่ได้ทำแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงและใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับ จึงอยากจะขอฝากไว้ให้กับนักพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ ว่าจะเป็นการดีที่หากว่าสิ่งซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมานั้นทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นมาตรฐานโดยเท่าเทียมกัน”
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11