Parita Charoenkit    จันทร์ 07 พ.ค. 2018 12:09 pm
ผู้บริหารรุ่นใหม่ รับรางวัล “ต้นธรรม”
รูปภาพ

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธีมอบมอบรางวัล “ต้นธรรม” เพื่อเป็นการการันตีแก่บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี ให้กับ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไวทัลโกร คอสเมด จำกัด และรองประธานกรรมการ โรงพยาบาลนวมินทร์ (บุตรสาวคนเดียวของ พลโทนายแพทย์ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล) ในสาขาผู้นำด้านการบริหารและ พัฒนาองค์กร นอกจากนี้รางวัลดังกล่าว ยังได้มอบให้กับผู้มี่ชื่อเสียงในสาขาต่างๆ ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน อีกกว่า 50 ท่าน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิจิตตโสภณภาวนา ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11