yimyim    จันทร์ 04 มิ.ย. 2018 12:35 pm
รูปภาพ


เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรูมอบเงินสนับสนุนการจ้างงานและการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย


เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ผู้บริหารสำนักความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการแผนกพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 2,814,500 บาทแก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดย นายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคม (ที่ 4 จากขวา) เพื่อใช้สนับสนุนการจ้างงานและการฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนสำหรับครอบครัวผู้พิการตาบอด โดยมี นายเฉลิมเกียรติ จงสมชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ (ที่ 5 จากขวา) ร่วมในพิธีด้วย

ในโอกาสนี้ ดร.อธิป อัศวานันท์ ยังได้เข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “อาชีพเกษตรกรรมกับคนตาบอด เส้นทางสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผ่านบันได 4 ขั้นด้านการเกษตร ได้แก่ 1.รับประทานภายในครัวเรือน 2. จำหน่ายชุมชนท้องถิ่น 3.จำหน่ายวัตถุดิบให้ตลาดขนาดใหญ่ 4. ผลิตสินค้ามีแบรนด์ของตนเอง โดยในปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนเพื่อบรรลุขั้นที่ 3 ที่จะนำสินค้าวัตถุดิบจากคนตาบอดเข้าขายในช่องทางการตลาดของเครือฯ เพื่อให้คนตาบอดได้มีรายได้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจ และมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11