yimyim    อาทิตย์ 14 ต.ค. 2018 6:18 pm
รูปภาพ

เมดิคอลวิงส์ ครอง2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศพร้อมกันทั้งCAMTSสหรัฐอเมริกา และ CAMTS EU ยุโรป ย้ำความเป็นผู้นำด้านการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศของประเทศไทย


เมดิคอลวิงส์ (Medical Wings)ผู้ให้บริการเครื่องบินพยาบาลของบริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัดในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ยืนยันความเป็นผู้นำการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศของไทย ด้วยการครองประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศระดับสากล ทั้งจากสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการต่ออายุการรับรอง CAMTS ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจาก The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems(CAMTS) และล่าสุดก็ได้รับประกาศรับรองมาตรฐาน CAMTS EU จากยุโรป ส่งผลให้เมดิคอลวิงส์เป็นผู้ให้บริการรายแรกของเอเชียและเป็นที่สองของโลกที่ได้รับ 2 ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศพร้อมกัน (CAMTS “Dual Accreditation”)

เกี่ยวกับบริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด
บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2534 เริ่มให้บริการเครื่องบินพยาบาลภายใต้แบรนด์ เมดิคอลวิงส์ ในปี พ.ศ. 2542 ให้บริการเครื่องบินพยาบาลพร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การบินและแพทย์เฉพาะทางเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตระหว่างการลำเลียงให้ปลอดภัยจนถึงโรงพยาบาลปลายทางแบบ Bed-to Bed มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับใช้ดูแลผู้ป่วยระหว่างการลำเลียงทางอากาศ ให้บริการลำเลียงผู้ป่วยภายในภูมิภาคเอเชียด้วยมาตรฐานการลำเลียงผู้ป่วยระดับสากล ปัจจุบันเมดิคอลวิงส์ได้รับการรับรองมาตรฐานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศดังนี้CAMTS, CAMTS EU และ EURAMI
http://www.medicalwings.com/


เกี่ยวกับ CAMTS
CAMTS - Commission on Accreditation of Medical Transport Systems เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยมิได้หวังผลกำไร มีภาระกิจและทุ่มเทให้กับการปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยและรับรองมาตรฐานการลำเลียงผู้ป่วยให้กับหน่วยงานที่ขอรับการรับรองโดยมีสมาชิกที่มาจากองค์กรที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ ถึง 21 องค์กร ซึ่งแต่ละแห่งจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ CAMTS และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพิจารณารับรองมาตรฐาน CAMTS
www.camts.org

CAMTS EU
CAMTS ได้จัดตั้งให้มี CAMTS EUขึ้นในยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นองค์กรที่มิได้หวังผลกำไรเช่นกัน จัดตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีพันธกิจวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์เช่นเดียวกับ CAMTSและมีภาระกิจหลักในการให้การรับรองมาตรฐานCAMTS EU แก่หน่วยงานที่อยู่นอกทวีปอเมริกาเหนือโดยตระหนักถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมรวมถึงข้อจำกัดของกฏระเบียบของประเทศนั้นๆในขณะเดียวกันก็รักษาไว้ซึ่งความถูกต้องของกระบวนการที่กำหนดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา CAMTSEU เปิดตัวการรับรองระบบงานมาตรฐานและมีมาตรฐานฉบับแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2560
https://www.camtseu.org/
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11