oicdtam    พุธ 12 เม.ย. 2017 10:01 am
ด่วน!! รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักภาษาศาสตร์ สังกัดสำนักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือ ภาษาศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีหลักสูตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า โดยมีวิชาเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานในการนำเสนอ และตกแต่งรูปภาพได้
เงินเดือน
15,650 บาท
ลักษณะงาน
- ร่างหนังสือราชการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- แปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- อำนวยความสะดวกและติดตามคณะดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ
- สืบค้นข้อมูลวิชาการภาษาอังกฤษ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 เป็นต้นไป (จนกว่าจะได้ผู้เหมาะสม)
วันสัมภาษณ์งาน วันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (หากวันอื่น ๆ ต้องนัดในภายหลัง)
การรับสมัคร
สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) และสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ทางอีเมล์ aseantradmed@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันและเวลาสัมภาษณ์งานทางอีเมล์
สัมภาษณ์งาน ณ อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
ในวันที่ 19 เมษายน 2560 หรือ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ในวันที่ 19 เมษายน 2560 (หากประสงค์จะสัมภาษณ์วันอื่น สามารถนัดหมายภายหลังได้)
เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์งานหรือเมื่อสมัครด้วยตนเอง
- รูปถ่าย 1 จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรับรองผลการศึกษา (transcript) 1 ชุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์ aseantradmed@gmail.com (ช่วงวันหยุดสงกรานต์) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02 591 4409 (คุณสุภาษิณีหรือคุณเบญจมา) ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11