pergolar    พุธ 17 พ.ค. 2017 12:42 pm
ลักษณะของงาน :
บริหาร-จัดการงานด้านดูแลสวนที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ควบคุมคนงานฝ่ายดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย
จัดทำรายงานเพื่อรายงานความคืบหน้าของงานเป็นระยะ
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศ ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
- ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการ 1-3 ปี
- มีทัศนคติต่องานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผนและทำงานได้อย่างมีระบบ

ติดต่อ บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด
40/15 หมู่ 2 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 086-327-9983 หรือส่งเอกสารสมัครงานมาที่อีเมล์ pergolarlandscape@gmail.com
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11