9deow9    พุธ 28 มิ.ย. 2017 1:54 pm
รับสมัครจ้างเหมาบริการ
เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
จำนวน ๑ ตำแหน่ง (เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท)

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์ บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
- หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ด้วยตนเองที่
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
อาคาร ๔ ชั้น ๗ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร. ๐-๒๒๘๑-๒๕๐๕

ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕60
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11