penpimolk    จันทร์ 09 ต.ค. 2017 3:30 pm
บริษัท มิซูโร จำกัดเป็นบริษัทที่เริ่มก่อตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 201/345 ซอยวิภาวดี - รังสิต 64 (ซอยมหานคร) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เราดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาเพื่อการทำความสะอาดและเพื่อสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับผู้บริโภคทั่วไป สำหรับใช้ในภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ฯลฯ

เราขอเสนอโอกาสให้ผู้ที่สนใจ มาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานคุณภาพของเรา

ตำแหน่ง ช่างเทคนิคฝ่ายการผลิตและบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
1. ควบคุม ดูแล ดำเนินการเดินเครื่องและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำอิเล็กโทรไลต์
2. บรรจุผลิตภัณฑ์ลงขวดและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
3. ดำเนินการผลิตเดินเครื่องพ่นหมอกควันแบบพกพาด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่หน่วยงานของลูกค้า

วุฒิการศึกษา:
ช่างเทคนิควุฒิปวช, ปวส., ปริญญาตรี หรือผู้ที่มีศักยภาพหรือความสามารถทางเทคนิคในการใช้เครื่องผลิตน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และเครื่องพ่นหมอกควันแบบพกพา โดยบริษัทจะมีการฝึกอบรมให้และมีทีมงานสนับสนุน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคและมีความรับผิดชอบสามารถทำงานเป็นทีมขนาดเล็กได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชากำกับดูแล

ตำแหน่ง ตัวแทนฝ่ายขาย จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงาน:
ขายผลิตภัณฑ์น้ำยาเพื่อสุขภาพอนามัย และทำความสะอาด ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ให้กับโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ยิม โรงแรม เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ต้องการ:
ผู้ที่มีความสามารถในการขาย มีทักษะการพูดและนำเสนอขายสินค้า มีความอดทนซื่อสัตย์ และรักงานบริการ

ความสามารถและคุณสมบัติหลักๆ ที่ต้องการ:
มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความสามารถในการขายผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มตลาดให้กับโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก ยิม โรงแรม และร้านค้าปลีก

สนใจสมัครงาน:
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย 2 นิ้ว ใบผ่านงาน (ถ้ามี) ผ่าน Email: Mizuroco@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม: คุณเพ็ญพิมล โทรศัพท์ 0817119959
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11