kesanee    เสาร์ 25 พ.ย. 2017 8:54 am
ด่วน รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโททางด้านการท่องเที่ยว หรือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และมีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ถนนรังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หรือ สอบถามเพิ่มเติม 02-577-3067 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
หรือ https://www.eau.ac.th/
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11