LT Textnova Co.Ltd.    พุธ 03 ม.ค. 2018 4:19 pm
- จัดเตรียมข้อมูล ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทีมงานภายในและภายนอกของบริษัทผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์
- ทำงาน 9.00-18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์
- เงินเดือนตามความสามารถทางภาษา

คุณสมบัติ:
- ชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่พร้อมที่จะทำงานเป็นทีมและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีความรู้พื้นฐานในการใช้ Computer สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้คล่อง
- มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา รอบคอบใส่ใจในรายละเอียดต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- พร้อมรับการทดสอบข้อเขียนสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

*ด่วนมาก* โปรดส่ง Resume มาทางอีเมลที่ฝ่ายบุคคล prapavdee@translationthailand.com
(โปรดกรุณาหมั่นเช็คเมลตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งในเมลขยะของท่านด้วย)
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11