Koibito    ศุกร์ 20 เม.ย. 2018 4:48 pm
1. Programmer/SA จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ
1.เพศชายหรือหญิง อายุ23 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี่สารสนเทศ
3.มีประสบการณ์ในการเป็น Programmer อย่างน้อย 0-1 ปี
4.มีประสบการณ์ในการใช้ ASP.Net และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาC# หรือ JAVA,Python หรือพัฒนาโปรแกรมบน Androidหรือ IOS
5.มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว ขยันอดทน พร้อมทุ่มเทในการทำงาน ใน-นอกเวลาทำการ
ลักษณะงาน
6.รับผิดชอบงานด้านพัฒนาโปรแกรมบน Web,Android,IOS,,ทดสอบโปรแกรม,จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.พนักงานขาย/พนักงานการตลาด จำนวนหลายอัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหาร,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 - 2 ปี
3.มีทักษะด้านการหาตลาด ,การนำเสนอขาย ,สาธิต,ปิดการขาย และดูแลตัวแทน
4.มีบุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน ใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงาน
5.มีทักษะด้านการวางแผนการตลาด,การบุกตลาด,การวิเคราะห์ตลาด,การประชาสัมพันธ์
6.หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
1.ศึกษาสินค้าและวิเคราะห์แนวทางการตลาดเชิงรุก,ส่งเสริมการขาย
2.รับผิดชอบทำการตลาด นำเสนอขาย สาธิต ปิดการขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด3.พนักงานบัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน อายุ22-30 ปี
2.มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3.มีความรู้เรื่องบัญชีและการบันทึกบัญชี การวางบิล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ หน้าจ่าย มีการกระทบยอดรายการบัญชี และพื้นฐานหลักการบัญชีทั่วไป
4.มีความระเอียดรอบครอบ
5.มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน
6.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน
1.บันทึกบัญชีประจำวัน
2.จัดทำภาษีภงด.3,53,ภพ30 และยื่นแบบภาษีให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3.จัดเก็บเอกสารประจำวัน/ทำใบแจ้งหนี้
4.จัดทำใบแจ้งหนี้

http://www.businessplus.co.th

สนใจกรุณาส่ง resume มาที่ personnel@businessplus.co.th หรือติดต่อ 02 880 8800 ต่อ 321 ฝ่ายบุคคล ค่ะ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11