gnggroup    ศุกร์ 08 ก.ย. 2017 4:20 pm
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย-หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
สาขาด้านเครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องยนต์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า
มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่ำงสมำเสมอ
พูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
กําหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ และการขาย และวิจัยการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
ติดต่อประสานงานยืนซองประมูลหน่วยงานราชการเช่น การไฟฟ้า
ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้ำที่ต้องการใช้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ
ควบคุมและรับผิดชอบการทำงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและขาย

สนใจสมัครงาน*******
ติดต่อ คุณเพ็ญแข เลิศรัตนชัย ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบุคคล เบอร์โทร. 02-7171297-9
หรือสมัครด้วยตนเอง เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 21 ยูนิต บี ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10310
ส่งใบสมัครงาน E-MAIL: pen.khae.khae@gmail.com
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11