Voranuch    จันทร์ 11 ก.ย. 2017 8:35 am
วุฒที่รับ : ปวช. -ปวส.
รายละเอียด : งานธุรการและงานรับสมัคร

มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี้
- รับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา
- รวบรวมเอกสาร หนังสือ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ
- ดำเนินการเรื่องการรับ ส่ง หนังสือตามขั้นตอน
- กำหนดเลขที่คำสั่ง , เลขที่หนังสือออก ของวิทยาลัยฯ
- รับโทรศัพท์ โอนสายภายใน ภายนอก
- จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน/ นักศึกษา
- ตรวจสอบจำนวนนักเรียน/ นักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
- พิมพ์หนังสือราชการ,คำสั่งโรงเรียนและเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดเก็บสำเนาหนังสือทุกเรื่อง
- จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของวิทยาลัยฯ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร : • เพศ หญิง
• อายุ ไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิ ปวช.-ปวส.
• บุคลิกภาพดี
• การสื่อสารดี
• สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้ดี
วิธีการรับสมัครงาน :
• สมัครผ่าน SchoolJob
• ส่งใบสมัครงานไปตามที่อยู่โรงเรียน
• สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน

ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงเรียน : อ. วรนุช
ชื่อโรงเรียน : วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
ที่อยู่ : เลขที่ 313-315 อาคาร/หมู่บ้าน วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ซอย ปุณณวิถี9 ถนน สุขุมวิท101
แขวง/ตำบล : บางจาก
เขต/อำเภอ : พระโขนง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ไปรษณีย์ : 10260
โทร : 02-3314514-5
แฟกซ์ : 02-7418398
E-mail : voranuch@saha.ac.th
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11