Praew    พฤหัสฯ. 21 ก.ย. 2017 12:28 am
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบเงินทุนรูปแบบเงินให้เปล่าเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้ กิจกรรม Angel Fund for Startup ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะเซ็นจูรี่ พาร์ค โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ ดร.อนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบเงินทุน
ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2560 กระแสการผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพและอนาคตการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพนับว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจในการลงทุนอย่างสูง ซึ่งมาจาก การขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขานรับนโยบาย และพร้อมร่วมมือกันผลักดันให้เกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถใช้เทคโนโลยีและใช้วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ผสมผสานให้เกิดความพร้อมต่อการก้าวเป็นสตาร์ทอัพ ซึ่งจากผลสำรวจของสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association) เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 โดย CEO ที่เกิดเป็นสตาร์ทอัพ กว่าร้อยละ 30 มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมและจากสาขาธุรกิจ - การเงิน และอีกร้อยละ 16.70 เป็นสตาร์ทอัพที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ตามลำดับ และเหตุผลหลัก ที่มาเปิดสตาร์ตอัพ คือ การหาโอกาสธุรกิจ (60%), ต้องการแก้ปัญหาที่ตัวเองพบ (56.70%)
ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า สำหรับในปี 2560 นี้ กสอ. ก็ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างกลุ่มเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มเติมทั้งกิจกรรมและโครงการ การสนับสนุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบดิจิทัล อย่างเข้มข้น ทั้งด้วยมาตรการการสนับสนุนด้านระบบนิเวศ (Co-Working Space) ที่เหมาะสมต่อการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ การจัดกิจกรรมสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ การเติมเต็มไอเดียสู่การวางแผนธุรกิจให้น่าสนใจและเกิดขึ้นจริงได้ ตลอดจนการเขียนแผนธุรกิจและการเงินเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามเป้าหมาย ทั้งนี้ กสอ. ตั้งเป้าหมายส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ด้านการประกอบการ และสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยเน้นปั้นผู้ประกอบการที่นำประโยชน์จากเทคโนโลยีต่อยอดสร้างโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ให้เกิดการจัดตั้งและเริ่มประกอบการได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของการเกิดธุรกิจ เริ่มต้นใหม่ หรือกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยตั้งเป้าปี 2560 ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ รวม 4,013 คน ในจำนวนนี้ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการเริ่มต้นใหม่ หรือสตาร์ทอัพ 800 ราย ด้วยกิจกรรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการประกอบการ การปรับกระบวนการทางความคิดนำโอกาส การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะและเทคนิควิธีการในการเข้าถึงเงินทุน ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
สำหรับ กิจกรรม Angel Fund for Startup เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหมายของ กสอ.ที่จะเน้นพัฒนา ทุนมนุษย์ ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองต่อการต่อยอดเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ด้วยปรับกระบวนการทางความคิด พัฒนาแนวคิดเชิงธุรกิจ และการฝึกทักษะเทคนิควิธีการนำเสนอโมเดล แนวคิดธุรกิจเพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้วยการพัฒนาให้คนรุ่นใหม่กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพ 5 ข้อ ได้แก่ 1. ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เดิมให้มีประโยชน์ใช้งานเพิ่ม รองรับความต้องการใหม่ 2. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง 3. ต่อยอดจากธุรกิจเดิม ผลิตภัณฑ์เดิม นำเสนอในรูปแบบใหม่ตลาดใหม่ 4. ใช้เทคโนโลยีหรือระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เพิ่มความหลากหลาย ครบทุกความต้องการ และ 5. เน้นความคิดสร้างสรรค์ที่แหวกแนวไม่เหมือนใคร ซึ่งโจทย์การเข้าร่วม กิจกรรมภายใต้โจทย์ การบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานอย่างชาญฉลาด หรือ Energy Management โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม Business Camp และเข้าร่วม Pitching กับ บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวม 13 ทีม ซึ่งเป็นทีมที่มาจากกรุงเทพมหานคร 7 ทีม จากจังหวัดลำพูน และชลบุรี จังหวัดละ 2 ทีม และจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง จังหวัดละ 1 ทีม ซึ่งทุกทีมจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเริ่มต้นธุรกิจและเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นต่อยอดแนวคิดสร้างโมเดลและเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ดร.พสุ กล่าวทิ้งท้าย
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11