บอลลูนอาร์ท    จันทร์ 06 พ.ย. 2017 5:34 pm
บริษัท บอลลูนอาร์ท จำกัด
รับสมัครพนักงานขายประจำร้านสาขาเซ็นทรัลพระรามเก้า
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
ซื่อสัตย์

สนใจติดต่อ คุณวรรณ โทร .081 554 6479
Line: wanballoon
   แสงเทียน บวบมี    พุธ 15 พ.ย. 2017 3:27 pm
รับสมัครพนักงานขับรถ 18,22 ล้อ

คุณสมบัติ

1. มีใบขับขี่ประเภท ท.3 , ท.4

2. มีประสบการณ์ขับรถมากกว่่า 2 ปี

3. มีความรู้เรื่องการซ่อมรถพื้นฐาน

4. ซื่อสัตย์สุจริตข้อมูลบริษัท

บริษัท จันทบุรีเทรลเลอร์ จำกัด

129/29 หมู่ 2 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

ติดต่อ คุณพิมพ์ - คุณเล็ก 081-9365444

เยี่ยมชมเว็บไซส์บริษัท >> http://www.ct-trailer.com
   hrsuanthip    อังคาร 21 พ.ย. 2017 9:29 pm
บริษัท สวนทิพย์ บ้านสวน จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ในตำแหน่ง พนักงานฝ่ายขาย ( Sales ) มีหน้าที่ วางแผนการสื่อสารทางการตลาด จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด ผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Line Youtube ฯลฯ ดูแลการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดที่ออกจากองค์กรถึงลูกค้า จัดหา และดูแลลูกค้า งานแต่งงาน งานประชุมสัมมนา จัดเลี้ยงต่างๆ และงานทัวร์ , สร้างผลงานยอดขายในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ได้รับ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 25 - 50 ปี / วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
2. เวลางาน สัปดาห์ละ 6 วัน ( หยุดวันจันทร์ หรือสลับวันหยุดตามความเหมาะสม )
ในวันอังคาร - วันศุกร์ ระหว่าง เวลา 09.00 - 18.00 น.
ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์ มีหน้าที่ ต้อนรับ และ Close Sales ลูกค้าที่มา inspection สถานที่ร้านอาหารสวนทิพย์
3. มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น
4. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบงานเอกสารได้ดี
5. มีทักษะด้านการพิมพ์งาน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
6. มีความสามารถ ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office Internet Photoshop
7. มีความสามารถ ในการใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ และ Social Media อาทิ Facebook , Line , YouTube เป็นต้น
8. สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทฯ ได้สะดวก บริษัทตั้งอยู่ 17/19 ถ.สุขาประชาสรรค์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
9. สามารถเดินทางพบลูกค้า ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และทำรายงานส่ง ( บริษัทฯ มีค่าน้ำมันรถในการเดินทางให้ )

อัตราค่าตอบแทน
- รายได้ พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ ( เงินเดือน + คอมมิชชั่น )

วิธีการสมัคร ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้สนใจสมัครงาน จะต้องส่งเอกสารการสมัครงาน เข้ามาที่ suanthipbaansuan@gmail.com
- ประวัติส่วนตัว Resume - เอกสารการสมัครงาน - สำเนาบัตรประชาชน
- รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน - สำเนาทะเบียนบ้าน
2. ฝ่ายบุคคลจะโทรนัดหมายสัมภาษณ์ พร้อมนำหลักฐานการสมัครงานตัวจริง พร้อมสำเนา มาที่บริษัท ฯ

* การรับเข้าทำงาน จะต้องผ่านการสัมภาษณ์เท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจาราณาของบริษัท *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 06 - 5585 - 4600 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น.

บริษัท สวนทิพย์ บ้านสวน จำกัด
17/19 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ( ซ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด 3 )
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
   hrpanfan    อังคาร 21 พ.ย. 2017 10:04 pm
บริษัท ปั้นฝัน ทัวร์ ฯ
รับสมัคร ทีมงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์ ( Tele Marketing )
หน้าที่รับผิดชอบ
- เสนอสินค้า และบริการของบริษัท ผ่านทางโทรศัพท์ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
( โดยมีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง )
- รับผิดชอบดูแลการขายสินค้าของบริษัทฯผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้ได้เป็นอย่างดี
- เรียนรู้งานด้านการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ เพื่อนำมาบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมปลาย – ปวช.
- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดพร้อมทีมงานได้ตลอดเวลาที่ได้รับมอบหมาย ( งานทัวร์ )
- มีความสามารถ ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office Internet Photoshop
- มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง
- ชอบการเดินทางท่องเที่ยว กระตือรือร้น มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และความคิดสร้างสรรค์
- สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทฯ ได้สะดวก บริษัทตั้งอยู่ บางใหญ่ซิตี้ จ.นนทบุรี

อัตราเงินเดือน + คอมมิชชั่น พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์ ตามการตกลงเบื้องต้น

การรับสมัคร : สามารถเขียนใบสมัครได้ที่ บริษัท หรือ ส่งอีเมลล์มาสมัครงาน ตามที่อยู่ด้านล่าง

73/260 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 28 Scenery ถ.กาญจนาภิเษก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ 0 - 2193 - 0555
E-mail : hr@panfantour.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายการเข้าสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์
ฝ่ายบุคคล ตลอดเวลาทำการ
   hrpanfan    อังคาร 21 พ.ย. 2017 10:05 pm
บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ในตำแหน่ง
พนักงานคีย์ข้อมูล มีหน้าที่คีย์ข้อมูลเอกสารงานภายในองค์กร คัดแยก ตรวจสอบ และดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตลอดจนงานประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำเอกสารงานโดยโปรแกรม Word, Excel หรือ Access และบริหารจัดการงานในโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเบื้องต้น
- เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
- มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ชอบงานเอกสาร
- มีทักษะด้านการพิมพ์งานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีความสามารถ ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office Internet Photoshop
- สามารถเดินทางมาทำงานที่บริษัทฯ ได้สะดวก บริษัทตั้งอยู่ บางใหญ่ซิตี้ จ.นนทบุรี

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสมัคร สามารถ ส่งประวัติ พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน และ Facebook มาทางอีเมลล์ hr@panfantour.com
** หมายเหตุ ** รับพิจารณาเฉพาะ ผู้สมัครที่แนบเอกสารมาครบถ้วนเท่านั้น

ในวันนัดสัมภาษณ์ กรุณาเตรียมเอกสารมาแนบใบสมัคร ดังนี้
1. เอกสารสมัครงาน พร้อมประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พร้อมระบุทักษะ และความสามารถส่วนตัว
2. ภาพถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้สนใจสมัครงาน สามารถติดต่อสอบถาม และส่งประวัติของตนเองที่ hr@panfantour.com
ติดต่อ คุณพิชญาภัค .. Tel : 0 - 2193 - 0555
   hrpanfan    อังคาร 21 พ.ย. 2017 10:07 pm
บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และ มัคคุเทศก์ จำนวนหลายอัตรา โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีใจรักในงานบริการ
2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาแล้ว
3. มีความสามารถในการสื่อสารดี บุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น
กระฉับกระเฉง มีความอดทน ชอบเรียนรู้และค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ กล้าแสดงออก รักความก้าวหน้า
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
5. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา ค่าตอบแทน สำหรับ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
- อัตราค่าตอบแทน ขั้นต่ำ 600 - 1,000 บาท /วัน * ตามความสามารถพิเศษ อื่นๆ *

อัตรา ค่าตอบแทน สำหรับ มัคคุเทศก์
- อัตราค่าตอบแทน ขั้นต่ำ 1,000 - 2,500 บาท / วัน * ตามความสามารถพิเศษ อื่นๆ *

วิธีการสมัคร ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครมาทางอีเมล์ และนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ โดยขั้นตอน ดังนี้
1. ส่ง ประวัติส่วนตัว ภาพถ่าย และ facebook มาที่ hr@panfantour.com
2.เจ้าหน้าที่ จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการบริษัทฯ
3.การนัดหมาย เข้าสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา 14.00 - 17.00 น. ในวันทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ พร้อมนำหลักฐาน ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ ( ถ้ามี )

* การเรียกตัวเพื่อออกทริป จะต้องผ่านการสัมภาษณ์เท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท *
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพิชญาภัค โทร. 0 - 2193 - 0555 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 18.00 น.

บริษัท ปั้นฝัน ปันรัก ทัวร์ แอนด์ ทราเวล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
73/260 หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 28 Scenery ถ.กาญจนาภิเษก
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
   ตุ๊ก    พุธ 22 พ.ย. 2017 8:36 am
รับสมัครงาน
-พนักงานขัยรถส่งของ จำนวนมาก
-พนักงานติดรถส่งของ จำนวนมาก
-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก

ที่อยู่ 83/4 ม.5 ถนนสุขสวัสดิ์2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม. 10150
โทร 024681232
   อัญมณี    พุธ 29 พ.ย. 2017 3:51 pm
ตำแหน่งงาน
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.เภสัชกร
3.นักรังษีเทคนิค
4.เจ้าหน้าที่การตลาด
5.เจ้าหน้าที่ยานยนต์
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2.มีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีใบขับขี่รถยนต์
4.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ
5.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้
6.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน
ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคลK.อัญมณี
084-7659162 หรือ 038-345111
   บจก.กฎหมายพิชยธน    ศุกร์ 08 ธ.ค. 2017 10:13 am
รูปภาพ

บริษัท สำนักงานกฎหมายพิชยธน จำกัด
เปิดรับสมัครพนักงาน ติดตามทวงถามหนี้สิน ชาย/หญิง จำนวนหลายอัตรา วุฒิม.3 ขึ้นไป
1. ตำแหน่ง สืบข้อมูลและลงพื้นที่  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
       -  มีรถจักรยานยนต์
       -  มีใบขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์
       -  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว(ชาย)
       -  สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
       -  ไม่จำเป็นต้องเคยผ่านงาน มีทีมงานคอยให้คำแนะนำ
       -  มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
       -  ถ้ามีประสบกาณณ์เกิน 1 ปี เงินเดือน 10,000บาท+คอมมิชชั่น
2. ตำแหน่ง Collection  มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
       -  ไม่จำเป็นต้องเคยผ่านงาน มีทีมงานคอยให้คำแนะนำ
       -  มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
       -  ถ้ามีประสบกาณณ์เกิน 1 ปี เงินเดือน 10,000บาท+คอมมิชชั่น
สนใจติดต่อ
โทร. 091-882-2054 นงเยาว์ (ส้ม)
โทร. 02-926-6907 ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ 2/487 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านจิตตกาญจน์ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
   Narin    เสาร์ 09 ธ.ค. 2017 1:44 pm
คลินิกกายภาพบำบัด/ไคโรแพรคติก แถวเลียบด่วนรามอินทรา ติดซอย ห้าง Central Eastville

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ต้อนรับ ประจำคลินิก 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ประสานงานกับแพทย์ ดูแลตารางนัด และข้อมูลคนไข้
- ดูแลกิจกรรมต่างบนสื่อออนไลน์ และ ติดต่อกับคนไข้ นัดคิวคนไข้
- ดูแลทุก Page Facebook, E-mail marketing, LINE

คุณสมบัติ
• สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ปวส ปริญญาตรี
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความคิดสร้างสรรค์
• มีความรู้ในการโปรโมท ทำการตลาด ผ่าน web, facebook, youtube
• รักในงานบริการ ชอบพูดคุย


เฉพาะเงินเดือน: 12,000-15,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายรวม

สวัสดิการ :
1. เงินเดือน
2. เบี้ยขยัน
3. ค่าประสบการณ์
4. ค่าคอมมิชชั่น
5. โบนัสประจำปี = เงินเดือน x จำนวนปีที่ทำงาน

ติดต่อ เบอร์ 063-446-3956
e-mail: praraweet@gmail.com
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
ลงประกาศรับสมัครงานฟรี แต่ห้ามโฆษณาขายสินค้า MLM • ลงประกาศรับสมัครงานฟรี งานไอที เทคโนโลยี งานในวงการแพทย์ โรงพยาบาล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หางาน โอนย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งราชการ แพทย์ งานนักเทคนิคการแพทย์ งานเภสัชกร ทันตแพทย์ งานพยาบาล กายภาพบำบัด งานผู้ช่วยพยาบาล งานผู้ช่วยทันตแพทย์ หางาน ประกาศรับสมัครงาน
สุขภาพดี.com ครีมหน้าขาว สุขภาพดีดอทคอม ครีมรักษาฝ้า เจลแต้มสิว ดีที่สุด เว็บบอร์สุขภาพและความงาม
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11