อัญมณี    จันทร์ 19 มี.ค. 2018 4:51 pm
1.เภสัชกร
2.นักรัเทคนนิคการแพทย์
3.นักรังษีเทคนิค
4.เจ้าหน้าที่บัญชี
5.เจ้าหน้าที่ยายนต์
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2.มีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีใบขับขี่รถยนต์
4.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ
5.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้
6.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน
ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
K.อัญมณี 084-7659162
Anyamanee24@hotmail.com
   อัญมณี    ศุกร์ 23 มี.ค. 2018 5:40 pm
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2.มีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีใบขับขี่รถยนต์
4.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ
5.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้
6.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน

การันตีรายได้ 45,000-50,000 บาท/เดือน
ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
K.อัญมณี 084-7659162
Anyamanee24@hotmail.com
   chokpraisin    อาทิตย์ 25 มี.ค. 2018 3:51 pm
รับสมัครแพทย์ตรวจ OPD GP ( non ER) นอกเวลา fix จันทร์ , พุธ 16-22 น.ชั่วโมงละ 650 บาท ที่ โรงพยาบาลเลิดสิน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ เริ่มงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2561
ติดต่อ line ID : rchokpraisin แพทย์หญิงรุ่งทิพย์ โทร 02 3539741
   ร้านยารักษ์ฟาร์ม่า    จันทร์ 02 เม.ย. 2018 10:50 pm
รับสมัครผู้ช่วยเภสัชกร ประจำร้านยา แถวลาดกระบัง ร่มเกล้า
- มีความรู้เรื่องยา
- มีประสบการณ์การทำงานร้านยา อย่างน้อย 1 ปี
- มีความซื้อสัตย์ รักการบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ทำงาน จ ถึง ส เวลา 10.00 - 20.30 น.
- มีวันหยุดนักขัตฤกษ์

สนใจติดต่อ 081-8499590 / 089-147-4629
   อัญมณี    พุธ 23 พ.ค. 2018 3:21 pm
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2.มีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีใบขับขี่รถยนต์
4.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ
5.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้
6.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
7.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน

การันตีรายได้ 45,000-50,000 บาท/เดือน

ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
K.อัญมณี 084-7659162
Anyamanee24@hotmail.com
   อัญมณี    เสาร์ 16 มิ.ย. 2018 1:20 pm
โรงพยาบาลปิยะเวชช์ ระยอง รับสมัครบุคลากรทางการแพทย์
1.เภสัชกร
2.นักรังษีเทคนิค
3.นักเทคนิคการแพทย์
4.เจ้าหน้าที่บัญชี
5.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6.เจ้าหน้าที่ยายนต์

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
2.มีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีใบขับขี่รถยนต์
4.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และต่างๆ
5.สามารถพูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาต่างประเทศได้
6.มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสาร และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
7.หากมีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัครเอกสารอย่างละ 3 ชุด รูปถ่าย 3 แผ่น
1.รูปถ่าย 1 นิ้ว
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบประกอบโรคศิลป์
6.สำเนาผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
8.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน

ติดต่อที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
K.อัญมณี 084-7659162
Anyamanee24@hotmail.com
   mhpacsiam    ศุกร์ 22 มิ.ย. 2018 10:06 am
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา

ลักษณะงาน
- จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- ให้คำแนะนำการใช้ยา
- ให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์
- เตรียมยาเสพติด (Methadone) และวิตฤออกฤทธิ์ (Chloral Hydrate Syrup)

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์
- มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีใจรักการบริการ
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ หรือ ตามรอบเวร (ไม่มีเวรดึก)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์งาน
1.รูปถ่าย 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4.สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
5.ใบประกอบวิชาชีพ (เฉพาะสหวิชาชีพ) 1 ชุด
6.สำเนาหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) 1 ชุด
7.หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ชุด

สนใจสามารถติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ
K.อริษา เบอร์ 02-725-9595
E-mail: manaromhr@gmail.com
   narongdham    อังคาร 24 ก.ค. 2018 3:24 pm
ขออนุญาตฝากประกาศตำแหน่งงานว่างเภสัชกร ถ้าไม่เหมาะสม ลบทิ้งได้เลยนะครับ / ขอบคุณครับ

ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับสมัครเภสัชกรจำนวนมากประจำร้านยาสาขาดังนี้ (Update 24/7/61)

1. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
2. สาขา อ.เมือง จ.ชลบุรี
3. สาขาบางนา จ.สมุทรปราการ
4. สาขา ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ
5. สาขาลำลูกกา จ.ปทุมธานี
6. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี
7. สาขา อ.เมือง จ.ราชบุรี
8. สาขา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
9. สาขา ถ.แจ้งวัฒนะ จ.กรุงเทพ
10.สาขา ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ
11.สาขา ถ.อิสรภาพ จ.กรุงเทพ
12.สาขาปิยรมย์(ถ.สุขุมวิท) จ.กรุงเทพ
13.สาขา ถ.สายไหม จ.กรุงเทพ
14.สาขา ถ.ร่มเกล้า จ.กรุงเทพ
15.สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
16.สาขา ถ.สุวินทวงศ์(มีนบุรี) จ.กรุงเทพ
17.สาขา ถ.พระราม 2 จ.กรุงเทพ
18.สาขา ถ.เพชรเกษม จ.กรุงเทพ

สวัสดิการและรายได้ดี มีความมั่นคง พร้อมโอกาสที่มากกว่า
สามารถโยกย้ายสายงานเพื่อปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ BDMS
ตำแหน่่งงานและ Career Path หลากหลายสำหรับผู้ที่มองหาความก้าวหน้าไม่สิ้นสุด
สิทธิพิเศษเฉพาะพนักงานในเครือ BDMS เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways ชำระค่าโดยสารเพียง 10% หรือ 25% ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวบินและเส้นทางทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติ
จบปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต
มีใบประกอบวิชาชีพ

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th :biggrin:

About BDMS (Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited)

- The Thailand's Largest-Network Medical Service Oeprator and the Leader of Healthcare Solutions Provider.
- Founded in 1969 and Established in 1972.
- BDMS owns and manages six major hospital groups (Bangkok Hospitals, Samitivej Hospitals, BNH Hospital, Phyathai Hospitals, Paolo Memorial Hospitals, The Royal Hospitals, and Number of Local Hospitals) with 40 Medical Facilities located in Thailand and the Neighboring country.
- Global Hospital Ranking is 1 of 5 the Biggest Market Capitalization.(at day of 2 April, 2015)
- Medical Cooperation ;-
- Partnership with MD Anderson on Cancer and Stem-Cells related Cancer Treatment.
- Partnership with Stanford University.
- Partnership with Oregon Health and Science University.
- Partnership between BDMS Hospitals and Local Hospitals.
- Accreditations and Awards for Medical Excellence :-
- JCI Accreditation (13 Hospitals and 1 Clinic)
- Hospital Accreditation of Thailand (26 Hospitals)
- Asian Hospital Management Award (A member of Hospitals under the group)
- Reader's Digest Trusted Brand Award.(Bangkok Hospital Brand was awarded the "Trusted Brand, GOLD" for 3 consecutive years from 2010-2012)

Non-Hospital Group Services (A member of BDMS)
- N Health(National Healthcare system Co., Ltd.)(Clinical Services, Engineering Services, Infection control, Supply Chain Management)
- Bio Molecular Laboratory Co., Ltd.
- N Health Pathology Co., Ltd.
- A.N.B. Laboratory Co., Ltd.
- Medicpharma Co., Ltd.
- Bangkok Helicopter Services CO., Ltd.
- Bangkok Airways Airline.
- Bangkok Premier Life Insurance Co., Ltd.
- Greenline Synergy
   ชลิตานันทน์    ศุกร์ 05 ต.ค. 2018 8:08 pm
รับสมัครผู้ช่วยเภสัชกร หลายตำแหน่ง ด่วน

คุณสมบัติ
มีความรู้เรื่องยา หรือมีความสนใจงานด้านสุขภาพและความงาม
มีหรือไม่มีประสบการณ์
รักการเรียนรู้ ชอบงานขาย บุคลิกภาพดี มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา

เพศ หญิง

วุฒิการศึกษา ชั้น ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

เวลา สามารถทำงานเป็นกะได้ วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์

สถานที่ทำงาน ลาดพร้าว 123 หรือ รามคำแหง 60

สนใจติดต่อ 086-3020238
   PHA_CCMH    เสาร์ 27 ต.ค. 2018 5:23 pm
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
รับสมัครเภสัชกร part time ค่ะ
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ไม่จำกัดอายุ
ช่วงเวลาทำงาน ทุกวัน 8.00น-17.00น และ 17.00น -21.00น
สนใจติดต่อได้ที่ 089-5544189 ค่ะ
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11
ประกาศรับสมัครเภสัชกร ผู้ช่วยเภสัชกร ประกาศได้ที่กระทู้นี้ • ลงประกาศรับสมัครงานฟรี งานไอที เทคโนโลยี งานในวงการแพทย์ โรงพยาบาล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หางาน โอนย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งราชการ แพทย์ งานนักเทคนิคการแพทย์ งานเภสัชกร ทันตแพทย์ งานพยาบาล กายภาพบำบัด งานผู้ช่วยพยาบาล งานผู้ช่วยทันตแพทย์ หางาน ประกาศรับสมัครงาน
สุขภาพดี.com ครีมหน้าขาว สุขภาพดีดอทคอม ครีมรักษาฝ้า เจลแต้มสิว ดีที่สุด เว็บบอร์สุขภาพและความงาม
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11