นิตยา โสมทนงค์    ศุกร์ 13 ก.ค. 2018 7:30 am
กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ดำเนินการผลิตและกระจายพันธุ์พืชพันธุ์ดี พร้อมให้บริการเมล็ดพันธุ์พืชชั้นพันธุ์จำหน่ายให้กับ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
ส่วนของเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอก
ส่วนต้นพันธุ์ ได้แก่ พริก พืชผัก กล้วย มะละกอ มะนาว มะม่วง
ส่วนท่อนพันธุ์ ได้แก่ มันสำปะหลัง อ้อย
ส่วนเนื้อเยื่อ ได้แก่ หน่อไม้ฝรั่ง กล้วย
โดยจะปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงเดิมให้เป็นศูนย์ขยายพันธุ์พืช จานวน 10 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรัง
- นครศรีธรรมราช
- ชลบุรี
- สุพรรณบุรี
- นครราชสีมา
- อุดรธานี
- บุรีรัมย์
- มหาสารคาม
- ลำพูน
- พิษณุโลก
สำหรับเกษตรกร หน่วยงาน และผู้สนใจ ที่ต้องการพืชพันธุ์ดี สามารถติดต่อสั่งจองและเลือกซื้อได้ตามศูนย์ขยายพันธุ์พืช เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์/โทรสาร 0-2561-0127, 0-2561-0128 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ plantprop@doae.go.th
https://www.youtube.com/watch?v=C_wMBU5 ... e=youtu.be
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11