ToReo    อาทิตย์ 09 ก.ย. 2018 8:02 pm
รูปภาพ

นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ ในฐานะประธานงาน “เปิดบ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านละทาย” ในวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ณ วัดละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนั้นเป็นการดึงภูมิปัญญา-วิถีชีวิต เพิ่มรายได้ชุมชนยั่งยืนโดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุนชน เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ซึ่งในงานมีการแสดงสินค้า OTOP ของชุมชน บ้านละทาย โดยการนำนวัตกรรมและวิถีชีวิตชุมชนมาผนวกกันตามคอนเซ็ปต์งาน นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนบ้านละทายอีกด้วย
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11