nkl08    จันทร์ 15 ต.ค. 2018 10:47 pm
รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
บริษัท Nhealth สาขา รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านห้องปฏิบัติการ
- มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้
ความรับผิดชอบ
- ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย
- ทบทวน ตรวจสอบ และลงนามการรายงานผล
- ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ค่าชุดยูนิฟอร์ม
สนใจติดต่อคุณ ชาลิสา เบอร์โทร 02-7624000 Email: chalisa.su@nhealth-asia.com
Premacos พรีม่าคอส เจลว่านหางจระเข้ เจลแต้มสิว ยี่ห้อไหนดีที่สุด ราคา เซเว่น 7-11